Szkolenia

Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Opis

Prowadzący:

Dr hab. Barbara Ostapiuk, em. prof. ndzw. Uniwersytetu Szczecińskiego, polonistka, językoznawca, logopeda. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce logopedycznej teorii wadliwej wymowy, przyczynowo-objawowym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u osób z wadą wymowy – w szczególności w odniesieniu do, pomijanej i niedocenianej w praktyce (medycznej i logopedycznej), ankyloglosji. Opublikowała m.in. dwie monografie: Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii i Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.

Godziny zajęć: sobota 09:00-17:30, 09:00-13:30 (16h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 690.00 zł

Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii

Cel szkolenia: Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Program:

 1. Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.
 2. Literatura medyczna i logopedyczna wobec:
  - wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka 
  - usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
  - związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
 3. Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
 4. Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
 5. Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
 6. Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
 7. Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.
 8. Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta  (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
 9. Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Adres szkolenia: IEL, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:0
Rezerwacje do:24/08/2019 12:00
Zaczyna się:24/08/2019 09:00
Kończy się:25/08/2019 13:30
Lokalizacja:Lublin

Pytania i odpowiedzi


 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642
test