Lublin

Szkolenia w mieście Lublin

22 lis
h. 09:00

Masaż Shantali - Special Care - kurs instruktorski

Nauka indywidualnego wykonywania masażu Shantali w gabinetach, salonach SPA oraz samodzielnego prowadzenia szkoleń dla rodziców/opiekunów dziecka.
30 lis
h. 09:00

Bilateralna Integracja (Program szkolny) – Szkolenie dla nauczycieli i terapeutów

Szkolenie obejmuje wybrane ćwiczenia do treningu Bilateralnej Integracji, które ułożone są w usystematyzowany program do pracy z grupą przez okres roku szkolnego oraz wybrane elementy diagnozy.
7 gru
h. 09:00

Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą

Uczestnicy nabędą wiedzę na temat funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera, sposobów diagnozowania oraz metod i strategii pracy indywidualnej i grupowej.
14 gru
h. 09:00

Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień

Zapoznanie uczestników z możliwościami programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych).
25 sty
h. 11:00

Strategie sensoryczne w rozwoju mowy i w zaburzeniach komunikacji słowno-językowej.

Lublin
Nabycie wiedzy na temat wpływu zaburzeń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy oraz doskonalenie umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy w oparciu o teorię integracji sensorycznej.
1 lut
h. 09:00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem – rola psychologa i logopedy w opiece nad dzieckiem i jego rodziną.

Zapoznanie uczestników z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osób z autyzmem.
8 lut
h. 10:00

Certyfikowany Kurs Empathy Dolls - Lalki Terapeutyczne

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat możliwości wielozmysłowej komunikacji i kontaktu terapeutycznego z dzieckiem oraz będą doskonalić umiejętności prowadzenia terapii wspierającej rozwój kompetencji rodziców, terapeutów, opiekunów i personelu medycznego poprzez budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem.
22 lut
h. 10:00

Stymulacja traktu ustno - twarzowego

Wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie stymulacji kompleksu ustno- twarzowego w celu uzyskania lub powrotu do prawidłowej i skutecznej funkcjonalności.
7 mar
h. 09:30

Szkolenie programu Attention Autism

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i wprowadzania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu koncentracji uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Attention Autism. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy
21 mar
h. 10:00

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

Zapoznanie uczestników ze sposobami diagnozy i terapii zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych.
19 kwi
h. 10:00

Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii.

Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Poznanie istoty i objawów zaburzenia, sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym.
25 kwi
h. 10:00

Dokumentowanie terapii logopedycznej

Precyzyjne uregulowanie dokumentacji terapii logopedycznej budzi liczne problemy i kontrowersje. Nie ma jednoznacznych przepisów jak powinna ona wyglądać. W praktyce coraz częściej dochodzi do roszczeń ze strony pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych, którzy starają się podważyć prowadzoną terapię. W sytuacji spornej to właśnie dokumentacja będzie stanowić najważniejszy element obrony logopedy.
9 maj
h. 09:00

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Lublin
Zapoznanie z technikami masażu logopedycznego oraz nabycie umiejętności poprawy motoryki artykulacyjnej u pacjentów poprzez zastosowanie go.
23 maj
h. 09:00

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Nabycie wiedzy na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.
6 cze
h. 09:00

Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

Lublin
Nabycie fundamentalnych wiedzy i umiejętności dotyczących roli funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy.
7 cze
h. 09:00

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego.

Lublin
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia rozwoju ruchu, mowy i ciekawości dziecka.
29 sie
h. 09:00

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat obsługi programu MÓWik oraz będzie potrafił zdiagnozować umiejętności językowe osoby niemówiącej.
19 wrz
h. 10:00

Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy

Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
26 wrz
h. 09:00

Terapia Ręki PTR©

Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki według programu PTR©.
2 paź
h. 16:00

Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych - moduł I

Lublin
Zapoznanie z neurosensomotoryczną terapią rozwojową całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem strefy orofacjalnej.
18 paź
h. 09:00

ASD - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem

Lublin
Nabycie wiedzy na temat dostępnych narzędzi do oceny komunikacji i języka małego dziecka z ASD oraz doskonalenie umiejętności planowania spotkań terapeutycznych z dzieckiem z ASD z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji oraz rozwój uwagi.
7 lis
h. 09:00

Trening karmienia logopedycznego od podstaw

Lublin
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dotyczącymi treningu karmienia logopedycznego oraz zasadami wsparcia pacjenta w tym zakresie, -wdrożenie bezpiecznych pozycji do karmienia i technik wspomagających karmienie.
6 mar
h. 09:00

Efektywne metody terapii rotacyzmu

Zapoznanie uczestników z mechanizmami powstawania głoski /r/ oraz przegląd metod jej wywoływania znanych z tradycyjnych pozycji literatury fachowej, a także nauczenie krok po kroku metody autorskiej A. Banaszkiewicz.
7 mar
h. 09:00

Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej, w szczególności seplenienia międzyzębowego

Zapoznanie uczestników ze związkami między fizjologicznymi czynnościami narządów mowy a artykulacją, zaburzeniami ich funkcjonowania oraz wskazówkami do skutecznej terapii.

Pytania i odpowiedzi


 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642
test