Lublin

Szkolenia w mieście Lublin

8 cze
h. 09:00

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny

Nabycie wiedzy na temat wpływu odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka oraz doskonalenie umiejętności diagnozowania i terapii dzieci w oparciu o program integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard.
8 cze
h. 09:00

Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

Lublin
Zapoznanie się oraz nabycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
29 cze
h. 09:00

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Lublin
Zapoznanie z założeniami oraz technikami metody verbo-tonalnej.
6 lip
h. 09:00

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Lublin
Zapoznanie uczestników ze strategiczną metodą usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej z wykorzystaniem wykładu problemowego, ćwiczeń praktycznych i filmu.
24 sie
h. 09:00

Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Lublin
Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.
31 sie
h. 09:00

Rotacyzm. ABC początkującego logopedy

Lublin
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r” Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”
31 sie
h. 13:30

Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy

Lublin
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głosek dentalizowanych. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoski detalizowane
1 wrz
h. 08:00

Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

Lublin
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski.
1 wrz
h. 12:15

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

Lublin
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy mowy bezdźwięcznej oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem z mową bezdźwięczną.
7 wrz
h. 09:00

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej - blok I

Jest to program bazujący na naturalnych ruchach człowieka i specjalnych ćwiczeniach rozwijających świadomość ciała, podnoszących jego energię i witalność w celu osiągania optymalnego poziomu rozwoju, stworzony w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny ukierunkowany na harmonizację autonomicznego układu nerwowego, aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu.
28 wrz
h. 09:30

Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne

Lublin
Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz nabycie umiejętności kreatywnego postępowania w pracy.
29 wrz
h. 09:00

Stymulowanie mowy i myślenia. Grupowe zabawy logopedyczne.

Lublin
Na warsztacie zostaną zaprezentowane zabawy, których celem jest wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.
5 paź
h. 09:00

Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem

Dostarczenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu oceniania i rozwijania umiejętności komunikacyjnych u osób z autyzmem.
25 paź
h. 14:00

Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne

Lublin
Zapoznanie z technikami masażu logopedycznego oraz nabycie umiejętności poprawy motoryki artykulacyjnej u pacjentów poprzez zastosowanie go.
16 lis
h. 09:00

AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem

Zapoznanie uczestników z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osób z autyzmem.
22 lis
h. 09:00

Masaż Shantali - Special Care - kurs instruktorski

Nauka indywidualnego wykonywania masażu Shantali w gabinetach, salonach SPA oraz samodzielnego prowadzenia szkoleń dla rodziców/opiekunów dziecka.
7 gru
h. 09:00

Zespół Aspergera – praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą

Uczestnicy nabędą wiedzę na temat funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera, sposobów diagnozowania oraz metod i strategii pracy indywidualnej i grupowej.
1 lut
h. 09:00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem – rola psychologa i logopedy w opiece nad dzieckiem i jego rodziną.

Zapoznanie uczestników z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osób z autyzmem.
7 mar
h. 09:30

Szkolenie programu Attention Autism

W ciągu dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności tworzenia i wprowadzania wszystkich 4 poziomów programu Attention Autism. Szkolenie koncentruje się na praktycznych aspektach programu, pracy w zespole i zaoferowania dzieciom nieodpartego zaproszenia do nauki. Program Attention Autism koncentruje się na nauczaniu koncentracji uwagi, komunikacji i interakcji społecznych. Szkolenia są prowadzone z zastosowaniem zasad programu Attention Autism. Trening przedstawia techniki działania, filmy pracy
9 maj
h. 09:00

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Lublin
Zapoznanie z technikami masażu logopedycznego oraz nabycie umiejętności poprawy motoryki artykulacyjnej u pacjentów poprzez zastosowanie go.
7 lis
h. 09:00

Trening karmienia logopedycznego od podstaw

Lublin
- zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dotyczącymi treningu karmienia logopedycznego oraz zasadami wsparcia pacjenta w tym zakresie, -wdrożenie bezpiecznych pozycji do karmienia i technik wspomagających karmienie.

Pytania i odpowiedzi


 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasz budynek

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642