Szkolenia on-line

30 sty
h. 09:00

Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne

Szkolenie online
Poznanie i nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania prądów w usprawnianiu procesu terapeutycznego w dysfunkcjach takich jak: po operacji rozszczepu warg i podniebienia, zaburzenia napięcia mięśniowego, ślinienie, dyslalia obwodowa, mowa nosowa (rynolalia), afazja motoryczna, dyzartria, wysiękowe zapalenie uszu, niedosłuchy, problemy z pobieraniem, obróbką i połykaniem pokarmów, krztuszenie podczas jedzenia i picia, po adenotomii itd.
13 lut
h. 09:00

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szkolenie online
Nabycie wiedzy na temat rozwoju funckji grafomotorycznych, w tym chwytu narzędzia pisarskiego oraz doskonalenie umiejętności wspierania dzieci w rozwoju umiejętności grafomotorycznych.
20 lut
h. 10:00

Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii.

Szkolenie online
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Poznanie istoty i objawów zaburzenia, sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym.
21 lut
h. 09:00

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny

Szkolenie online
Zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów-kinesiotapingu. Pokażemy uczestnikom jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej, stomatologiczne
6 mar
h. 09:00

Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej

Szkolenie online
Celem szkolenia jest zaznajomienie z postępowaniem logopedycznym w przypadku nosowania otwartego, zamkniętego i mieszanego. Zaprezentowane zostaną liczne ćwiczenia przygotowawcze istotne dla terapii nosowania, w tym kilkadziesiąt ćwiczeń podniebienia miękkiego, a także przykładowy program terapeutyczny.
7 mar
h. 09:00

Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej, w szczególności seplenienia międzyzębowego

Szkolenie online
Zapoznanie uczestników ze związkami między fizjologicznymi czynnościami narządów mowy a artykulacją, zaburzeniami ich funkcjonowania oraz wskazówkami do skutecznej terapii.
13 mar
h. 09:30

Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne

Szkolenie online
Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz nabycie umiejętności kreatywnego postępowania w pracy.
27 mar
h. 09:30

Od działania do rozumienia - strategie pracy w niedokszałceniu mowy o typie afazji percepcyjnej

Szkolenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi strategiami terapeutycznymi, które porządkują i pozwalają zrozumieć językowy obraz świata. Zaprezentowane autorskie rozwiązania terapeutyczne koncentrują się na idei, że drogą do nabywania umiejętności jest myślenie, samodzielne działanie i wielokrotne powtarzanie. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Może być traktowane jako samodzielny blok lub jako rozszerzenie i uzupełnienie warsztatu: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie terapeutyczne.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Gabinety, zajęcia w placówkach:

+48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl

Potrzebujesz faktury?

Jeżeli chcesz otrzymać fakturę na firmę, a dokonujesz opłaty z prywatnego konta - pamiętaj o zamieszczeniu nr NIP w tytule przelewu. Informacje szczegółowe: https://instytutlogopedyczny.pl/informacja-na-temat-faktur