4 kwi
h. 09:00

Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Szkolenie online
Nabycie wiedzy na temat rozwoju funckji grafomotorycznych, w tym chwytu narzędzia pisarskiego oraz doskonalenie umiejętności wspierania dzieci w rozwoju umiejętności grafomotorycznych.
17 kwi
h. 10:00

Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych

Szkolenie online
Zapoznanie uczestników ze sposobami diagnozy i terapii zaburzeń połykania u dzieci i dorosłych.
19 kwi
h. 10:00

Jak rozpocząć pracę logopedy? - Informacje praktyczne wzbogacone o autorskie materiały niezbędne w organizacji profesjonalnej pracy terapeutycznej.

Szkolenie online
1. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi informacjami na temat pracy logopedy w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, szpitalach, poradniach na podstawie kontraktu z NFZ, działalności nierejestrowane lub własnej firmie. 2. Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie przeprowadzić diagnozę, ile trwa wywiad z rodziną pacjenta, jak interpretować dokumentacje medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną. 3. Uczestnicy zapoznają się z przykładowym programem terapii, konspektem zajęć; dowiedzą się tak
26 kwi
h. 10:00

Jak stymulować rozwój dzieci z Zespołem Downa.

Szkolenie online
Nabycie wiedzy na temat zaburzeń mowy u dzieci z Zespołem Downa oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia zabaw stymulujących rozwój mowy dzieci z ZD, z uwzględnieniem współpracy z rodzicami.
9 maj
h. 09:00

Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF

Szkolenie online
W trakcie szkolenia jego uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie metod diagnozy porażenia nerwu twarzowego oraz nabędą umiejętność prowadzenia kompleksowej rehabilitacji w różnych podejściach terapeutycznych stosowanych z powodzeniem w krajach niemieckojęzycznych: Szwajcarii, Austrii i Niemczech ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji PNF. Szkolenie przygotowuje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego oraz współpracy terapeutycznej z rodzinami chorych.
9 maj
h. 09:00

ASD - Pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem

Szkolenie online
Nabycie wiedzy na temat dostępnych narzędzi do oceny komunikacji i języka małego dziecka z ASD oraz doskonalenie umiejętności planowania spotkań terapeutycznych z dzieckiem z ASD z wykorzystaniem technik wspierających nawiązywanie relacji oraz rozwój uwagi.
10 maj
h. 09:00

Diagnoza dziecka ze spektrum autyzmu. Terapia w nurcie rozwojowym

Szkolenie online
Uczestnik szkolenia będzie: - potrafił zauważyć zachowanie i funkcjonowanie dziecka mogące świadczyć o ASD, - znał podstawowe narzędzia do diagnozy dzieci z ASD - potrafił ocenić sposób funkcjonowania komunikacyjnego i językowego dziecka z ASD - znał strategie terapeutyczne dotyczące echolalii - pozna techniki i metody pracy w nurcie rozwojowym - potrafił „zaplanować” pierwsze zajęcia terapeutyczne z małym dzieckiem z ASD - znał zabawy wspierające rozwój komunikacji i języka.
10 maj
h. 10:00

Wczesna diagnoza i stymulacja

Szkolenie online
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka oraz nabycie umiejętności wczesnej stymulacji noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń funkcji oralnych.
23 maj
h. 10:00

Ankyloglossia u noworodków i niemowląt

Szkolenie online
Przybliżenie trudności w ssaniu u dzieci z ankyloglossią, metody korekcji, wspomaganie karmienia.
24 maj
h. 09:30

Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy

Szkolenie online
Budowanie kompetencji logopedów i fizjoterapeutów w zakresie przygotowania pacjenta do oddychania, połykania, artykulacji.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642
Informacja o najbliższych szkoleniach

Wszystkie osoby, które się zapisały na najbliższe szkolenia stacjonarne zostaną poinformowane o możliwej zmianie trybu szkolenia na on-line lub o zmianie terminu. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na informacje - trwają rozmowy z osobami prowadzącymi na ten temat.