Wrocław

Szkolenia w mieście Wrocław

29 lis
h. 14:00

Trening karmienia logopedycznego od podstaw

Wrocław
Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami dotyczącymi treningu karmienia logopedycznego oraz zasadami wsparcia pacjenta w tym zakresie, -wdrożenie bezpiecznych pozycji do karmienia i technik wspomagających karmienie.
11 sty
h. 09:00

Badanie lateralizacji całościowej u dziecka - nowe standardy postępowania. Diagnostyka i programowanie terapii.

Wrocław
Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu diagnostyki lateralizacji całościowej u dzieci.
18 sty
h. 09:00

Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej - blok I

Wrocław
Jest to program bazujący na naturalnych ruchach człowieka i specjalnych ćwiczeniach rozwijających świadomość ciała, podnoszących jego energię i witalność w celu osiągania optymalnego poziomu rozwoju, stworzony w oparciu o współczesną wiedzę neurofizjologiczną. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny ukierunkowany na harmonizację autonomicznego układu nerwowego, aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu.
25 sty
h. 10:00

Diagnoza i terapia dzieci z ORM

Wrocław
Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
22 lut
h. 09:00

Rotacyzm. ABC początkującego logopedy

Wrocław
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r”. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”
22 lut
h. 13:30

Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy

Wrocław
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głosek dentalizowanych. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoski detalizowane.
23 lut
h. 08:00

Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

Wrocław
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski.
23 lut
h. 12:15

Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy

Wrocław
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy mowy bezdźwięcznej oraz nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem z mową bezdźwięczną.
29 lut
h. 10:00

Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy

Wrocław
Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.
7 mar
h. 09:00

Niemowlak u logopedy. Diagnoza, zabawa i wczesna stymulacja

Wrocław
Nabycie wiedzy na temat diagnozy neurologopedycznej niemowlęcia oraz doskonalenie umiejętności oceny odruchowych reakcji oralnych, umiejętności prelingwalnych i poznawczych a także zabawy z maluchem w sposób wspomagający jego rozwój.
8 mar
h. 09:00

Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

Wrocław
Nabycie fundamentalnych wiedzy i umiejętności dotyczących roli funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy.
28 mar
h. 10:00

Dokumentowanie terapii logopedycznej

Wrocław
Precyzyjne uregulowanie dokumentacji terapii logopedycznej budzi liczne problemy i kontrowersje. Nie ma jednoznacznych przepisów jak powinna ona wyglądać. W praktyce coraz częściej dochodzi do roszczeń ze strony pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych, którzy starają się podważyć prowadzoną terapię. W sytuacji spornej to właśnie dokumentacja będzie stanowić najważniejszy element obrony logopedy.
18 kwi
h. 09:00

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Wrocław
Zapoznanie z technikami masażu logopedycznego oraz nabycie umiejętności poprawy motoryki artykulacyjnej u pacjentów poprzez zastosowanie go.
25 kwi
h. 10:00

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

Wrocław
Zapoznanie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii,
26 kwi
h. 09:00

Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne

Wrocław
Zapoznanie z rozwojem narządów oraz z przyczynami nadmiernego ślinienia się. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi oraz ćwiczenia praktyczne.
16 maj
h. 09:00

Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień

Wrocław
Zapoznanie uczestników z możliwościami programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się (tworzenie znaków graficznych PCS, tworzenie papierowych tablic komunikacyjnych).
23 maj
h. 09:00

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce wg programu integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard Blythe - program szkolny

Wrocław
Nabycie wiedzy na temat wpływu odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka oraz doskonalenie umiejętności diagnozowania i terapii dzieci w oparciu o program integracji odruchów pierwotnych dr Sally Goddard.
20 cze
h. 09:00

Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Wrocław
Nabycie wiedzy na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.

Pytania i odpowiedzi


 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642
test