fbpx

 • mgr Sylwia Zasada

  Trener głosu i oddechu, logopeda, wykładowca akademicki, nauczyciel z powołania, instruktor Buteyko Clinic International (metody oddechowej Butejki) oraz terapeutkaa manualnej terapii krtani wg protokołu Jacoba Liebermana. W swojej pracy wykorzystuje elementy pracy z ciałem wg Alexandra Lowena oraz techniki relaksacyjne (w tym trening Schultza oraz Jacobsona). Od 11 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 2 lat jest dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli IEL. Od 10 lat prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli, specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje, szkoląc menedżerów w zakresie sztuki autoprezentacji. • dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

  dr hab. prof. UŚ, Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Autorka 6 monografii i ponad 100 artykułów. Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami. • mgr Maria Bystrzanowska

  Logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. Jako praktyk od kilkunastu lat prowadzi skuteczną terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz wspiera ich rodziny. Posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Jest autorką bestsellerowej książki pt. ,,Mutyzm wybiórczy – Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy – Skuteczne metody terapii”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.
 • mgr Marta Baj-Lieder

  Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta karmienia, terapeuta metody SOS Approach to Feeding. Międzynarodowy instruktor metody Butejki, instruktor masażu Shantala, wykładowca akademicki. Autor książek dla specjalistów, rodziców i dzieci. Współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od Pestki Do Ogryzka” oraz Wydawnictwa Pestka i Ogryzek. • dr hab. Barbara Ostapiuk

  Em. prof. ndzw. Uniwersytetu Szczecińskiego, polonistka, językoznawca, logopeda. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce logopedycznej teorii wadliwej wymowy, przyczynowo-objawowym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u osób z wadą wymowy – w szczególności w odniesieniu do, pomijanej i niedocenianej w praktyce (medycznej i logopedycznej), ankyloglosji. Opublikowała m.in. dwie monografie: Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii i Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii. • dr Agnieszka Banaszkiewicz

  Logopeda, neurologopeda, językoznawca, dydaktyk i metodyk logopedii. Praktykuje prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną dzieci oraz dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy już od 20 lat. Od 2009 roku pracuje w Poradni Ortodontycznej UCS przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z pacjentami z wadami wrodzonymi twarzoczaszki (z poważnymi wadami zgryzu, m.in. z rozszczepami podniebienia). Wieloletni nauczyciel akademicki, m.in. wykładowca w Instytucie Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania pragmatyczne łączy z pracą naukowo-badawczo-dydaktyczną. Autorka publikacji naukowych: książki „Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich” oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce logopedycznej i językoznawczej. Praktyczne aspekty logopedii prezentuje w publikacjach ukazujących się m. in. w „Forum Logopedy” oraz prowadząc szkolenia dla logopedów. Strona internetowa: www.logopedia-banaszkiewicz.pl
 • mgr Aleksandra Rosińska

  Logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej. Ukończyła studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i warsztatów. Pracuje głównie z dziećmi do 7 r.ż., a także miofunkcjonalnie z dorosłymi pacjentami ortodontycznymi. Prowadzi stronę Logopeda przedszkolny – Aleksandra Rosińska na Facebooku. Tworzy i publikuje liczne pomoce przydatne w terapii zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, dzieci dwujęzycznych, z dyslalią. • mgr Ilona Brzozowska-Misiewicz

  Logopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, wieloletni praktyk, wykładowca UG, PWSNS, EUH-E, WSB w Toruniu, SWPS we Wrocławiu. Certyfikowany terapeuta Koncepcji R.C. Moralesa, posiada uprawnienia do prowadzenia terapii Padovan, po ukończeniu Neurofunkcjonalnej reorganizacji według Metody Padovan autorstwa Dr. Beatriz Padovan w zakresie I-V modułu. Ukończyła III- stopniowy kurs Terapii manualnej Sanjo prowadzony przez Institut Stimmentwicklung w Erlagen (prowadzący: Sabine Gross – Jansen). • mgr Magdalena Tarnawska

  Ukończyła pedagogikę specjalną, logopedię oraz neurologopedię kliniczną. Zawodowo zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży w Poradni psychologiczno – pedagogicznej w Kraśniku, współpracuje z Fundacją Alpha w Lublinie. Certyfikowany diagnosta ADOS – 2. Od kilku lat prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz zajęcia dla studentów i nauczycieli na studiach podyplomowych. Zainteresowania zawodowe: autyzm, terapia w nurcie responsywnym i rozwojowym. W pracy terapeutycznej z dziećmi kieruje się doborem metody terapii indywidualnie do konkretnego dziecka i jego możliwości, opierając się na kompleksowej diagnozie.
 • mgr Joanna Nienałtowska-Padło

  Pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie. • mgr Agata Gładowicz-Bojarska

  Neurologopeda, terapeuta SI, wykładowca na podyplomowych studiach logopedycznych i neurologopedycznych. Pomysłodawczyni werbogestów - narzędzia ułatwiającego dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji nabywanie i rozumienie słów. Autorka bloga dla rodziców i specjalistów- ologopedii.blog. Prowadzi szkolenia z zakresu opóźnień rozwoju mowy /niedokształcenia mowy o typie afazji dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. Od 17 lat pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Pasjonatka nauczania przez zabawę. Zwolenniczka terapii opartej na relacji. • mgr Aleksandra Listwoń

  Neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, międzynarodowy certyfikowany terapeuta Neurofunkcjonalnej Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowy terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala. Ukończyła kilkadziesiąt kursów z zakresu diagnozy i terapii kompleksu ustno-twarzowego, terapii ręki, ortoptyki, technik Emmetta, dyspraksji i innych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi już od pierwszych dni życia oraz terapią osób z zaburzeniami funkcjonowania kompleksu ustno-twarzowego.
 • dr n. hum. Marzena Machoś

  Logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej. Jest autorką licznych artykułów, Kart Diagnozy Neurologopedycznej Niemowlęcia, programu stymulacji komunikacji dla małych dzieci, autorką pierwszego polskojęzycznego programu z zakresu dogoterapii i komunikacji. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach. • Anna Maria Pękacka-Egli

  Lingwista kliniczny, prowadzi zespół logopedów w Zuryskich Centrach Rehabilitacji, Klinika Wald (Zürcher RehaZentren, Klinik Wald). Specjalizuje się w dziedzinie dysfagiologii klinicznej, tracheotomii, laryngektomii oraz posiada szerokie doświadczenie w pracy z pacjentami cierpiącymi na dysfagię zarówno na oddziałach intensywnej terapii, o. neurorehabilitacji, o. wczesnej rehabilitacji, o. geriatrycznych, o. pediatrycznych i o. otolaryngologicznych, jak również w obszarze opieki ambulatoryjnej. Od 2012 roku wykonuje aparatywną diagnostyke dysfagii (m.in. FEES , VFSS). Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi oraz badawczymi. Jest autorką licznych artykułów oraz szkoleń o tematyce logopedycznej. • dr Anna Regner

  Neurologopeda, logopeda, terapeuta, nauczyciel akademicki. Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu. Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne. Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.
 • mgr Alina Szukała

  Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta miofunkcjonalny, trener masażu Shantali, terapeuta manualny Sanjo, nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami, nauczyciel akademicki, autorka artykułów naukowych dotyczących pracy z dziećmi z chorobami genetycznymi oraz rozwoju kompetencji morfologiczno - składniowej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuję w prywatnym gabinecie neurologopedycznym z niemowlętami, dziećmi i dorosłymi z problemami miofunkcjonalnymi, problemami regulacji napięcia mięśniowego, wadami wymowy, zaburzeniami rozwoju mowy i języka oraz pacjentami w trakcie leczenia ortodontycznegoi. Terapię logopedyczną wspomagam zastosowaniem AAC, metody werbo - tonalnej oraz metod masażu i stymulacji strefy ustno - twarzowej. • mgr Renata Bronisz

  Logopeda-audiolog, oligofrenopedagog, wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Autorka publikacji o tematyce logopedycznej. Prowadzi prywatną praktykę logopedyczną w Skierniewicach. Wsparciem terapeutycznym obejmuje osoby z zaburzeniami realizacji fonemów oraz ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (w tym z niedosłuchem, oligofazją, ASD). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW w Warszawie. • dr Amelia Dziurda-Multan

  Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej. • mgr Klara Francuz-Matwiejczyk

  Fizjoterapeutka, logopedka i studentka osteopatii. W pracy zawodowej łączy dwie specjalizacje. Głównie zajmuje się̨zaburzeniami zlokalizowanymi w obszarze czaszki i twarzoczaszki, szyjnego odcinka kręgosłupa, stawów skroniowo- żuchwowych, krtani i aparatu artykulacyjnego oraz uwalnianiem napięć w ciele spowodowanych stresem i traumą. Pracuje z niemowlakami, dziećmi oraz osobami dorosłymi. Doświadczenie zdobywała w szpitalach, klinikach, poradniach specjalistycznych, hospicjach. Uczyła się ̨ od niezwykłych terapeutów i instruktorów z całego świata, którzy inwestowali czas i energię w to, aby mogła coraz lepiej towarzyszyć pacjentom w ich powrocie do zdrowia. Jako logopeda pracuje głównie technikami manualnymi. Fascynuje ją ludzkie ciało i to jak logicznie jest ze sobą połączone. Zwraca szczególną uwagę na prawidłową pracę języka, ponieważ to właśnie język w ogromnym stopniu odpowiada za prawidłowy zgryz, kształtowanie zatok, prawidłowe ssanie, żucie i połykanie oraz mowę. Postawa ciała jest w nieodłączny sposób powiązana z symetryczną pracą języka i funkcjonalną pracą stawów skroniowo- żuchwowych. Jest również terapeutą metody czaszkowo- krzyżowej oraz terapeutą i diagnostą zaburzeń Integracji Sensorycznej. Tworzy interdyscyplinarne zespoły z ortodontami, psychoterapeutami, ginekologami i lekarzami innych specjalizacji. Wraz z siostrą założyła Pracownie fizjoterapeutyczną i psychoterapeutyczną - Odcienie Kobiet w której wraz z innymi terapeutami skupiają się na holistycznym podejściu do zdrowia kobiet i dzieci. • mgr Anna Karowicz

  Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, neurologopeda, pedagog, wykładowca akademicki w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta miofunkcjonalny. Zwolenniczka multidyscyplinarnej współpracy i holistycznego spojrzenia na terapię logopedyczną. Ekspertka Radia Zet i portalu ABC Zdrowie. Uczestniczka licznych konferencji i autorka artykułów naukowych dotyczących między innymi współpracy logopedy z pedagogiem, wczesnej interwencji logopedycznej i sytuacji logopedów w czasie pandemii wirusa Covid-19. Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących m.in. masażu logopedycznego, elektrostymulacji, tapingu logopedycznego, SMURF, karmienia terapeutycznego, wczesnej interwencji logopedycznej i wielu innych. Jest członkinią Kapituły Planszowa Gra Roku oraz współpracuje przy tworzeniu gier edukacyjnych. Terapię logopedyczną prowadzi przez zabawę korzystając przede wszystkim z gier planszowych. W internecie można ją znaleźć jako Logopeda Ukulele ze względu na miłość do tego instrumentu i wykorzystywanie go w terapii logopedycznej. • mgr Artur Kopeć

  Mgr fizjoterapii i osteopata z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu dzieci i dorosłych. Szkoleniowiec na konferencjach i szkoleniach fizjoterapeutycznych, logopedycznych stacjonarnych, jak i webinarach online. Wykładowca w Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Właściciel placówki rehabilitacyjnej ARKOMED na warszawskich Bielanach. Założyciel i wykładowca firmy szkoleniowej OsteoSense Artur Kopeć. Absolwent 4 letnich studiów osteopatycznych w FICO (Flanders International College of Osteopathy). Dodatkowo sprawuję opiekę merytoryczną nad studentami odbywającymi praktyki studenckie w Przychodni Arkomed jak i w zakresie praktyk studenckich z programu ERASMUS+. Ponadto wykładowca na konferencji badawczo-naukowej w Okunince w 2019 roku i targach Beauty Forum w Global Expo w Warszawie. Fizjoterapia to jego pasja. Uczestnik w wielu kursach i szkoleniach terapii manualnej, medycyny ortopedycznej i MASTER COURSACH z zakresu Osteopatii. Doświadczenie zdobywał w placówce ORTO oraz uczestniczył w praktykach zawodowych w Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji oraz Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej AWF. Biorąc czynny udział w warsztatach i szkoleniach cały czas pogłębia swoją wiedzę.
 • mgr Ewelina Mendala-Kwoczek

  Dyplomowany logopeda medialny, specjalista terapii logopedycznej, trener emisji i rehabilitacji głosu, oddechu, pedagog, terapeuta manualny i traktu orofacjalnego, terapeuta ręki, wykładowca akademicki, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, autorka warsztatów „SOS GŁOS”, „Z KULTURĄ JĘZYKA NA TY!”, „Podstawy terapii manualnej w terapii dysfunkcji narządu żucia (współpr. Bartosz Rocławski), „Zaburzenia kompleksu ustno-twarzowego - holistyczna terapia w zespole logopedyczno-ortodontyczno-fizjoterapeutycznym” oraz książki „Konfrontacje literackie i językowe”, jak i wielu innych artykułów związanych z dziedzinami językoznawstwa i pedagogiki. Prelegentka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, jak i organizatorka kilku z nich. • mgr Beata Nedwidek

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - logopeda, terapeuta miofunkcjonalny i pedagog specjalny. Od ponad 20 lat prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z różnymi zaburzeniami mowy. Specjalizuje się w terapii dyslalii, opóźnionego rozwoju mowy oraz zaburzeń miofunkcjonalnych w obszarze orofacjalnym. Tworzy pomoce logopedyczne, a w wolnych chwilach pisze wiersze dla dzieci. Prowadzi na Facebooku stronę Mowy nie ma – Profilaktyka i terapia logopedyczna, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem i materiałami do pracy. Prywatnie mężatka i mama dwojga nastolatków. • mgr Katarzyna Szłapa

  Logopeda, neurologopeda, neurofizjolog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta miofunkcjonalny; od 23 lat zajmuje się terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych. Autorka i współautorka blisko 40 publikacji: książek, pomocy dydaktycznych z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej. Wielka pasjonatka swojej pracy. • mgr Ewelina Elwertowska

  neurologopeda, oligofrenopedagog, logopeda wczesnej interwencji, pracuje w Centrum Terapii i Rehabilitacji Sensis w Bydgoszczy oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Bydgoszczy. Zajmuje się m.in. diagnozą i terapią neurologopedyczną pacjentów z wadami twarzoczaszki, współpracuje z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Prowadzi terapię neurologopedyczną z pacjentami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ZD oraz rzadkimi anomaliami genetycznymi, spektrum autyzmu, MPD, ORM, SMA, dysfagią. Swoje doświadczenie neurologopedyczne zdobywała w poradniach logopedycznych NFZ, podczas współpracy neurologopedycznej z licznymi fundacjami, prowadziła liczne praktyki studenckie oraz jako wykładowca uniwersytecki prowadziła zajęcia dydaktyczne - laboratoria oligofrenologopedyczne. • mgr Lidia Młodowiec

  Pedagog specjalny, terapeuta, szkoleniowiec, wykładowca akademicki (zagadnienia związane ze spektrum autyzmu). Wychowawca w klasie dla dzieci z autyzmem. Ukończyła studia magisterskie z zakresu resocjalizacji, podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii autyzmu oraz liczne szkolenia, kursy z zakresu diagnozy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, szkolenia w stosowaniu testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych dla dzieci z ASD. Certyfikowany diagnosta ADOS 2. Obecnie w trakcie nabywania kwalifikacji terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży. Jest współautorką i koordynatorem turnusów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w ośrodku Astur na Jeziorem Białym. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców z zakresu terapii i edukacji osób z ASD, diagnozy funkcjonalnej oraz tworzenia pozytywnych strategii radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w nurcie stosowanej analizy zachowania. Od 20 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi). Należy do zespołu diagnostycznego Fundacji Bambini Dzieciom w Biłgoraju. Prowadzi diagnozy nozologiczne, funkcjonalne, wizyty konsultacyjne, zajęcia indywidualne oraz grupy psychoedukacyjne dla rodziców, dotyczące problemów wychowawczych oraz grupy terapeutyczne TUS. Specjalizuje się w diagnozie nozologicznej, funkcjonalnej oraz w tematyce trudnych zachowań. Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo dla rodziców dzieci i młodzieży z ASD. W pracy zawodowej z pacjentem stawia na maksymalny rozwój umiejętności życiowych, szczególnie w zakresie komunikacji • mgr Justyna Wolak

  neurologopeda, pedagog: specjalny, przedszkolny, wczesnoszkolny, terapeuta z zakresu tapingu w logopedii, instruktor masażu Shantala, trener Szkoły dla rodziców i wychowawców, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, uzależniona od szkoleń, konferencji i webinarów. Od 18 lat prowadzi Prywatny Gabinet logopedyczno – pedagogiczny. Ma również doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi – prowadziła pracownię teatroterapii na Warsztatach Terapii Zajęciowej. Przez 10 lat zdobywała również warsztat zawodowy pracując w przedszkolu na stanowisku nauczyciela, logopedy i dyrektora. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi od urodzenia do 7r.ż. Ważnym aspektem w jej pracy jest łącznie pracy terapeutycznej i wychowawczej. Równie istotne jest dla niej wspieranie rozwoju swoich pacjentów ale również wspieranie rodziców w rozwoju ich kompetencji wychowawczych. Praca z dziećmi to zdecydowanie jej pasja. • mgr Angelika Kaźmierczak

  psycholog, logopeda, terapeuta SI, Certyfikowany terapeuta metody treningu słuchowego prof. Tomatisa • mgr Kamila Wilkosz

  logopeda specjalizujący się w terapii mowy dzieci dwujęzycznych. Prowadzi gabinet logopedyczny TARGET w Londynie, oferujący terapię logopedyczną w języku polskim i angielskim. Ukończyła studia logopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2007 r. i na City University London w 2015r. Jest zarejestrowana w Health and Care Professions Council i należy do Royal College of Speech and Language Therapists w Wielkiej Brytanii. Współpracuje z zespołem polskich logopedów, prowadzi szkolenia oraz bloga. • mgr Monika Budkowska

  neurologopeda, logopeda audiolog. Na co dzień zajmuje się terapią karmienia i wybiórczości pokarmowej, zaburzeniami miofunkcjonalnymi oraz zaburzeniami mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego. Autorka publikacji i recenzji naukowych. Doświadczenie dydaktycznie rozwinęła jako wykładowca akademicki, a także autorka webinarów, kursów, szkoleń stacjonarnych dla kadr pedagogicznych i logopedów. W internecie dzieli się wiedzą na stronie facebook Domowa logopedia Monika Budkowska oraz na grupie Wybiórczość pokarmowa, której jest pomysłodawczynią. Przekaz w każdej przestrzeni opiera na zasadach komunikacji empatycznej (NVC). • mgr Karolina Starzak

  Neurologopeda, filolog języka polskiego, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalny, instruktor tańca sportowego, certyfikowany trener facefitness. Od prawie 20 lat pracuje z dziećmi w różnych obszarach ich rozwoju. Przez wiele lat pracowała jako instruktor tańca sportowego w warszawskich szkołach tańca, od 2013 roku związana z Młodzieżowym Domem Kultury na Łazienkowskiej, gdzie była organizatorem, koordynatorem i kierownikiem obozów artystycznych CAMP’art dla dzieci i młodzieży, prowadzi zajęcia taneczne a także autorskie warsztaty logopedyczno-taneczne LOGOHULANKI. Od 16 lat zdobywa doświadczenie pracując z dziećmi w placówkach oświatowych, szkołach integracyjnych, przedszkolach i żłobkach. Bazę zawodową budowała także w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD HELENÓW z dziećmi z porażeniem mózgowym, różnymi dysfunkcjami, chorobami genetycznymi i zaburzeniami. • dr Mira Rządzka

  doktor nauk o zdrowiu, neurologopedka, mioterapeutka. Specjalizuje się we: wczesnych oddziaływaniach neurologopedycznych u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi, zaburzeniach dysfagicznych u dzieci i dorosłych, zaburzeniach rozwoju komunikacji u dzieci z ASD czy z zaburzeniami genetycznymi, zaburzeniach funkcji układu oralnego. Terapeutka Manualnej Terapii Krtani wg L. Mathieson, Manualnej Terapii Dysfagii, Metody ETTHNO w podejściu Esther de Ru, trenerka Shantala Special Care, międzynarodowa instruktorka Metody Butejki, terapeutka karmienia, Terapeutka i wykładowca na Kursie Ortodoncji Funkcjonalnej MFS. Wieloletni wykładowca akademicki przedmiotów neurologopedycznych (Uniwersytet Medyczny Wrocław, UAM Poznań, UZ Zielona Góra, APS Warszawa, WSP im. J. Korczaka i Collegium Humanum Warszawa). Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla logopedów, recenzentka licznych pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych oraz pomocy logopedycznych. Autorka książki Odruchy oralne u noworodków i niemowląt. Wczesna diagnoza i stymulacja” (najpopularniejszej publikacji Oficyny Wydawniczej „Impuls” w 2019 i 2020 r.), koncepcji mioterapeutycznego wspomagania rozwoju funkcji oralnych u noworodków i niemowląt, autorka koncepcji pracy manualnej w przypadkach ankyloglossii, opisanej w poradniku FRENULOTOMIA. Wsparcie dziecka, wsparcie rodzica), współautorka książki Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci oraz Monitoringu czynności jamy ustnej. Współzałożycielka Polskiego Związku Logopedów oraz inicjatorka akcji społecznej logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL). • dr Elżbieta Radkowska

  doktor nauk medycznych, neurologopeda,, asystent w Klinice Hospitalizacji Jednego Dnia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie (Pracownia Patofizjologii Mowy). Zajmuje się diagnozą i terapią neurologopedyczną pacjentów z wadami twarzoczaszki. Jest współorganizatorem turnusów logopedycznych dla dzieci z wadą rozszczepową twarzy. Współpracuje z Fundacją „Rozszczepowe Marzenia”. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: psychologicznych problemów pacjentów z rozszczepem wargi i /lub podniebienia oraz wykorzystanie zabiegów elektrostymulacji w terapii logopedycznej pacjentów z wadami twarzoczaszki. • mgr Ewa Grzelak

  logopeda, terapeuta AAC, terapeuta metody PROMPT, SCERTS, glottodydaktyk, szkoleniowiec MÓWika, wykładowca akademicki. Pracuje z dziećmi z różnymi problemami w komunikowaniu się i używaniu mowy artykułowanej i języka. W praktyce logopedycznej bazuje na zastosowaniu zasad motorycznego uczenia się artykulacji u dzieci z apraksja, afazją motoryczną z praktycznym wykorzystaniem metody PROMPT oraz wsparciu środowiska dziecka w tym zakresie. Ciągle pogłębia swoją wiedzę, ze szczególnym naciskiem na metody pracy z dzieckiem z autyzmem i apraksją. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji, zarówno w Polsce jak i zagranicą.Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się prowadząc swoje stronę internetową www.apraksja.pl oraz spotkania, prelekcje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. Prywatnie mama trzynastoletniego Huberta, chłopca z autyzmem i dziecięcą apraksją mowy, użytkownika AAC • dr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska

  neurologopeda kliniczny, psycholog, terapeuta jąkania, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, coach, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Właścicielka Artysty Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju. Twórczyni Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci CZAD dla dzieci jąkających się i ich rodziców. Specjalizuje się w terapii jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 roku otrzymała grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. W zakresie jąkania szkoliła się u: dr Katarzyny Węsierskiej, dr Mieczysława Chęćka, dr Krzysztofa Szamburskiego, mgr Róży Sobocińskiej oraz Petera Schneidera. Doświadczenie w terapii jąkania zyskała odbywając staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej „TOP” w Warszawie, pracując w warszawskich przedszkolach i szkołach oraz prowadząc terapię w gabinecie mowiedobrze.pl. Pracuje metodami: Palin PCI, Mini-kids, metodą Charlesa Van Ripera, metodą zmodyfikowanego programu psychofizjologicznej terapii Mieczysława Chęćka, metodą wystukiwania sylab Krzysztofa Szamburskiego. Do swojej pracy włącza również wiele technik psychologicznych i wspomagających. Prowadzi diagnozę terapii u dzieci, młodzieży oraz u osób dorosłych. Współprowadzi również warszawski Klub J. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wokół logopedii i psychologii łącząc w pracy te dwie kompetencje. Prowadzi wiele projektów naukowych, występuje na konferencjach naukowych prezentując wyniki swoich badań oraz organizuje konferencje logopedyczne. Publikuje również artykuły dotyczące wyników swoich badań nad psychologicznymi i logopedycznymi aspektami jąkania u dzieci i dorosłych.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Kontakt telefoniczny w godzinach 9-15

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl