fbpx

Turnusy wakacyjne


Wakacyjne zajęcia logopedyczne!

 

Nasi specjaliści Gabinetu Instytutu Edukacji Logopedycznej w tym roku przyjmują również w wakacje! Dzięki temu pacjenci mają gwarancję ciągłości terapii.

Zajęcia mogą odbywać się w trybie intensywnym - dwa, trzy razy tygodniu a nawet codziennie!

 

Oferta wakacyjna Gabinetu IEL:

Terapia logopedyczna wad wymowy, również z wykorzystaniem masażu logopedycznego sfery ustno-twarzowej – dyslalia (wadliwa wymowa wszystkich głosek, m.in. r, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, wymowa międzyzębowa, seplenienie boczne itp.), opóźniony rozwój mowy, jąkanie, niedosłuch, autyzm.

Zajęcia logorytmiczne – grupowe zajęcia muzyczno-ruchowe usprawniające mowę (dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym).

Terapia emisji i rehabilitacji głosu z elementami autoprezentacji – w tym ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne, dykcyjne, rezonansu, koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej.

Trening oddechowy – zajęcia kształtujące prawidłowy tor oddechowy, kontrolę oddechową (również dla osób z powikłaniami oddechowymi po przebytej chorobie COVID). Zajęcia z wykorzystaniem Metody Oddechowej Butejki oraz technik relaksacyjnych (w tym trening Schultza oraz Jacobsona).

Manualna terapia krtani wg protokołu Jacoba Liebermana – zajęcia dla osób z zaburzeniami głosu (zaciśnięte gardło, przewlekła lub stała chrypka), dysfonią, objawami zmęczenia głosowego (stale napięte mięśnie szyi i karku, bezgłos). Zajęcia dla osób zawodowo posługujących się głosem jako narzędziem pracy a także dla tych, którzy borykają się z wszelkimi zaburzeniami głosu.

Trening słuchowy – ćwiczenia wspomagające przetwarzanie słuchowe, koncentrację słuchową, słuch fonemowy i fonematyczny, lokalizację dźwięku i różnicowanie dźwięku. Zajęcia dla osób, które mają problemy z koncentracją i przejawiają objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Przygotowanie do nauki w szkole – zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które mają trudności w pisaniu i czytaniu.

Ćwiczenia lewopółkulowe – zajęcia, które mają na celu stymulowanie lewej półkuli mózgu, która odpowiada za myślenie analityczne i logiczne, umiejętności matematyczne, czytanie i pisanie, prawidłowy rozwój mowy, dostrzeganie różnic, łączenie i porządkowanie faktów.

Elementy pracy z ciałem wg Aleksandra Lowena.

 

TURNUS I ZAJĘCIA Z ELEKTROSTYMULACJI


Zabieg trwa od 5 do 25 minut (w zależności od wieku i zaburzeń) i jest bezbolesny. Zależnie od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie lub może nie zauważyć żadnych odczuć. Najskuteczniejsze są zabiegi stosowane w seriach np. 10 – 20 (optymalnie ok. 4 – 5 razy w tygodniu lub inaczej wg zaleceń specjalisty).
Metoda elektrostymulacji jest efektywnym uzupełnieniem terapii logopedycznej. Zabiegi elektrostymulacji oddziałują na cały aparat artykulacyjny, wspomagając jego pracę. Elektrostymulacja pobudza włókna mięśniowe, dzięki czemu następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.


Elektrostymulacja przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych z:
- opóźnionym rozwojem mowy;
- zaburzeniami artykulacji;
- nawykowym otwieraniem ust;
- zaburzeniami napięcia mięśniowego;
- zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych;
- dysfagią (problemami z połykaniem);
- krztuszeniem podczas jedzenia i picia;
- mową nosową;
- afazją;
- rozszczepem wargi i/lub podniebienia.


Zapraszamy w lipcu i sierpniu!

Umów się telefonicznie:

Tel. Kontaktowy: +48 881 527 414

Albo skorzystaj z formularza: Umów się na wizytę
„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Kontakt telefoniczny w godzinach 9-15

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl