fbpx

Blog

Układ oddechowy ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowej emisji głosu. Do wytworzenia głosu ludzkiego potrzebne są bowiem skoordynowane działania ośrodkowego narządu mowy (impulsy nerwowe w mózgu) oraz obwodowego, do którego zalicza się narządy artykulacyjne oraz układu oddechowego – płuc, oskrzeli i tchawicy.

Prawidłowa budowa oraz funkcjonowanie żuchwy i stawu skroniowo-żuchwowego umożliwia niezaburzoną pracę aparatu artykulacyjnego oraz funkcji prymarnych takich jak gryzienie i żucie. Z tego też powodu tematyka stawu skroniowo-żuchwowego jest bardzo ważna z punktu logopedycznego.

Postępowanie logopedyczne obejmuje diagnozę oraz terapię logopedyczną. Diagnoza jest elementem diagnozowania, czyli całości działań, których efektem jest rozpoznanie występującego zaburzenia.

Diagnozowanie afazji

            W celu postawienia diagnozy afazji niezbędne jest badanie neurologiczne, które określi uszkodzenie mózgu. Ponadto bardzo istotne są wyniki badania neuropsychologicznego i logopedycznego. W diagnozowaniu ważne jest określenie czy występuje organiczne uszkodzenie centralnego układu nerwowego. 

Funkcje poznawcze

Człowiek posiada zdolność do odbierania informacji z otoczenia oraz do przetwarzania tych informacji i wykorzystywania ich w kierowaniu własnymi działaniami. Zdolność ta określana jest jako funkcjonowanie poznawcze, czyli umysłowe. 

Tajemniczy termin będący tytułem niniejszego artykułu oznacza najogólniej zaburzenia połykania. Logopedia jako interdyscyplinarna nauka zajmuje się zaburzeniami mowy, które spowodowane są różnorodnymi przyczynami. Nie sposób niwelować trudności komunikacyjnych bez uwzględniania czynników ich wywołujących. 

Czym jest Zespół Downa?

Zespół Downa to zespół wad wrodzonych spowodowanych nieprawidłowością w liczbie chromosomów, polegającą na występowaniu dodatkowego trzeciego chromosomu w 21 parze. Po raz pierwszy został opisany przez angielskiego lekarza Johna Langdona Downa w 1866 roku.


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Kontakt telefoniczny w godzinach 9-15

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl