fbpx

Blog

Funkcje poznawcze

Człowiek posiada zdolność do odbierania informacji z otoczenia oraz do przetwarzania tych informacji i wykorzystywania ich w kierowaniu własnymi działaniami. Zdolność ta określana jest jako funkcjonowanie poznawcze, czyli umysłowe. 

Tajemniczy termin będący tytułem niniejszego artykułu oznacza najogólniej zaburzenia połykania. Logopedia jako interdyscyplinarna nauka zajmuje się zaburzeniami mowy, które spowodowane są różnorodnymi przyczynami. Nie sposób niwelować trudności komunikacyjnych bez uwzględniania czynników ich wywołujących. 

Czym jest Zespół Downa?

Zespół Downa to zespół wad wrodzonych spowodowanych nieprawidłowością w liczbie chromosomów, polegającą na występowaniu dodatkowego trzeciego chromosomu w 21 parze. Po raz pierwszy został opisany przez angielskiego lekarza Johna Langdona Downa w 1866 roku.

Najważniejszym narządem artykulacyjnym jest twór mięśniowy znajdujący się na dnie jamy ustnej, czyli język. Jego większą część stanowi trzon, który zwężając się do przodu przechodzi w koniec języka, tzw. apex. Na trzonie znajduje się grzbiet języka oraz krótsza powierzchnia dolna. Tylna, mniejsza część języka skierowana do gardła to nasada. Język pokryty jest delikatną i cienką błoną śluzową o różowym kolorycie.

Kilka słów o autorce

Metoda, która stanowi temat tego artykułu została opracowana przez profesor Martę Bogdanowicz. Uczona zdobywała wykształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Gdańskim – na pierwszym zdobyła tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej, na kolejnym dalsze szczeble kariery aż do tytułu profesora psychologii.

"Ludzka mowa zmienia się w kontemplację boskości" ~ Leonardo da Vinci

Prawidłowy rozwój mowy

Człowiek pośród innych stworzeń wyróżnia się przede wszystkim zdolnością artykułowania myśli, czyli mową. Poprzez mowę możemy sukcesywnie porozumiewać się między sobą. Mowa jest bowiem podstawowym (nie jedynym jednak) sposobem komunikacji międzyludzkiej.

Co to jest rotacyzm?

            Na gruncie logopedii wady wymowy różnego rodzaju określa się zwykle mianem dyslalii. W jej obrębie mieszczą się wszelkie nieprawidłowości artykulacyjne. Każde odstępstwo od normy w mowie ma swoje nazewnictwo.


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl