Kalendarz szkoleń

Diagnoza i terapia dzieci z ORM

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Opis

Prowadzący: mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży - neurologopeda kliniczny - praktyk, wykładowca akademicki, konsultant na oddziale Neonatologicznym w zakresie wspierania funkcji pokarmowych u dzieci urodzonych przedwcześnie, współzałożyciel Ośrodka wspierania w rozwoju wcześniaków i dzieci z deficytami rozwojowymi, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 'ąę' w Płocku.

Godziny zajęć: sobota 10:00-17:00, niedziela 9:00-14:00 (16h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 570.00 zł

Cel szkolenia: Przyswojenie umiejętności w zakresie obserwacji, analizy i oceny opóźnień w rozwoju komunikacji werbalnej u dzieci w młodszym wieku przedszkolnym.

Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, specjaliści wczesnej interwencji, nauczyciele wychowania przedszkolnego

Program szkolenia:

  1. Analiza przyczyn ORM ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji prymarnych.
  2. Szczegółowy opis objawów opóźnień w rozwoju komunikacji u dzieci 3-5 letnich z uwzględnieniem objawów niejęzykowych (analiza materiałów video)
  3. Diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji werbalnej z otoczeniem (na bazie autorskich procedur diagnostycznych: szczegółowy zakres obserwacji zachowań werbalnych i niewerbalnych, schemat prowadzenia wywiadu klinicznego, analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki, komunikacji).
  4.  Techniki terapeutyczne w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji werbalnej - konstruowanie działań naprawczych.
  5. Wskazówki do skutecznej pracy z rodzicami dzieci z ORM.

Adres szkolenia: Poznań, SALEOMEGA ul. J. H. Dąbrowskiego 79 A

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:1
Rezerwacje do:05/03/2020 12:00
Zaczyna się:07/03/2020 10:00
Kończy się:08/03/2020 14:00
Lokalizacja:Poznań

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl