24 cze
h. 00:00

Rezerwacja na pieczątki D

Prosimy o dokonanie rezerwacji w przypadku posiadania karnetu/karnetów z pieczątkami.
24 cze
h. 00:00

Rezerwacja na pieczątki B

Prosimy o dokonanie rezerwacji w przypadku posiadania karnetu/karnetów z pieczątkami.
24 cze
h. 00:00

Rezerwacja na pieczątki C

Prosimy o dokonanie rezerwacji w przypadku posiadania karnetu/karnetów z pieczątkami.
24 cze
h. 00:00

Rezerwacja na pieczątki A

Prosimy o dokonanie rezerwacji w przypadku posiadania karnetu/karnetów z pieczątkami.
24 cze
h. 19:00

Webinar: „Oddech to podstawa - prawidłowe nawyki oddechowe” WOLNE MIEJSCA!

Jak pracować nad prawidłowym oddychaniem w trakcie terapii logopedycznej? Czym jest Lax Vox? Jak go zastosować w terapii logopedycznej? Jakie ćwiczenia wykonywać, aby kształtować prawidłowe nawyki oddechowe?
29 cze
h. 09:00

Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Zapoznanie z założeniami oraz technikami metody verbo-tonalnej.
29 cze
h. 09:00

Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej

Nabycie wiedzy na temat neuroterapii palpacyjno-pulsacyjnej i możliwości jej zastosowania w terapii pacjenta oraz doskonalenie umiejętności neuroterapeutycznych.
6 lip
h. 09:00

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Zapoznanie uczestników ze strategiczną metodą usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej z wykorzystaniem wykładu problemowego, ćwiczeń praktycznych i filmu.
6 lip
h. 09:00

Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.

Zapoznanie się oraz nabycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo.
6 lip
h. 10:00

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

Zapoznanie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii,
7 lip
h. 09:00

Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne

Zapoznanie z rozwojem narządów oraz z przyczynami nadmiernego ślinienia się. Zapoznanie z technikami terapeutycznymi oraz ćwiczenia praktyczne.
16 lip
h. 09:00

Autoprezentacja z treningiem emisji głosu

Zdobycie wiedzy na temat znaczenia prawidłowej emisji głosu jako kluczowego elementu autoprezentacji, nabycie umiejętności kreowania wizerunku własnego za pomocą głosu, doskonalenie kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.
24 sie
h. 09:00

Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.
24 sie
h. 09:00

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat

Nabycie wiedzy na temat diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego.
24 sie
h. 10:00

Jak rozpocząć pracę logopedy? - Informacje praktyczne wzbogacone o autorskie materiały niezbędne w organizacji profesjonalnej pracy terapeutycznej.

1. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi informacjami na temat pracy logopedy w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, szpitalach, poradniach na podstawie kontraktu z NFZ, działalności nierejestrowane lub własnej firmie. 2. Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie przeprowadzić diagnozę, ile trwa wywiad z rodziną pacjenta, jak interpretować dokumentacje medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną. 3. Uczestnicy zapoznają się z przykładowym programem terapii, konspektem zajęć; dowiedzą się tak
25 sie
h. 09:00

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat

Nabycie wiedzy na temat diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego.
1 wrz
h. 08:00

Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski.
31 sie
h. 09:00

Rotacyzm. ABC początkującego logopedy

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głoski „r” Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoskę „r”
31 sie
h. 13:30

Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy

Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głosek dentalizowanych. Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoski detalizowane
31 sie
h. 09:00

Diagnoza i terapia jąkania u dzieci w wieku 2,5-10 lat

Nabycie wiedzy na temat diagnozy i terapii jąkania wczesnodziecięcego.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642