Dyslalia ankyloglosyjna - o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Opis

Prowadzący:

Dr hab. Barbara Ostapiuk, em. prof. ndzw. Uniwersytetu Szczecińskiego, polonistka, językoznawca, logopeda. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce logopedycznej teorii wadliwej wymowy, przyczynowo-objawowym postępowaniu diagnostycznym i terapeutycznym u osób z wadą wymowy – w szczególności w odniesieniu do, pomijanej i niedocenianej w praktyce (medycznej i logopedycznej), ankyloglosji. Opublikowała m.in. dwie monografie: Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii i Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii.

Godziny zajęć: sobota 09:00-17:30, 09:00-13:30 (16h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 690.00 zł

Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii

Cel szkolenia: Zapoznanie słuchaczy ze stanem wiedzy w zakresie ankyloglosji i dyslalii ankyloglosyjnej, ze standardem diagnozowania zaburzeń wymowy (pierwotnych i wtórnych), z zasadami diagnozy różnicowej, z chirurgiczno-logopedyczną procedurą terapeutyczną.

Program:

 1. Wielofunkcyjność języka i wielodyscyplinarne kryteria oceny jego ruchomości.
 2. Literatura medyczna i logopedyczna wobec:
  - wędzidełka języka jako przyczyny ograniczenia ruchomości języka 
  - usprawniania języka w ankyloglosji (ćwiczenia, chirurgiczne leczenie)
  - związku między ruchomością języka a sprawnością artykulacyjną.
 3. Krytyczne omówienie narzędzi do badania sprawności narządów mowy w logopedii.
 4. Własna propozycja badania i oceny ruchomości języka.
 5. Własna propozycja oceny głoskowych realizacji fonemów i klasyfikacji wadliwej wymowy.
 6. Wymowa osób z krótkim wędzidełkiem języka (zasób fonemów wadliwie realizowanych, cechy wadliwych realizacji, cechy kompensacyjnej artykulacji).
 7. Chirurgiczne leczenie ankyloglosji (frenotomia) i jego efekty.
 8. Chirurgiczno-logopedyczna terapia dyslalii ankyloglosyjnej – przygotowanie pacjenta  (i opiekunów) do zabiegu na wędzidełku języka i do terapii kształtującej proste nieartykulacyjne) i złożone (artykulacyjne) ruchy języka.
 9. Poprawa jakości wymowy w logopedycznym postępowaniu z zastosowaniem frenotomii.

Adres szkolenia: IEL, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie  – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:0
Rezerwacje do:24/08/2019 12:00
Zaczyna się:24/08/2019 09:00
Kończy się:25/08/2019 13:30
Lokalizacja:Lublin

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642
test