fbpx

Blog

Artykuł: Percepcja słuchowa – jak ją stymulować bez specjalistycznego treningu słuchowego?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) są obecnie coraz częściej spotykanym zaburzeniem u dzieci w wieku szkolnym. Terapia opiera się przede wszystkim na treningach słuchowych. Jednak już od najmłodszych lat możemy (jako rodzice, a także terapeuci) wspomagać percepcję słuchową dziecka. Jak można to zrobić?

Aby pomóc dzieciom dotkniętym zaburzeniami CAPD zwykle potrzebna jest specjalistyczna pomoc wykwalifikowanego terapeuty. Formy pomocy są zależne od wielu czynników, m.in.: wiek i możliwości dziecka, współistnienie innych zaburzeń, dostępność środków terapeutycznych.

Istnieją specjalne treningi słuchowe, którym możemy poddać dziecko, wpływając pozytywnie na jego percepcję słuchową. Są to np. metoda Tomatisa, trening Johansena, metoda Neuroflow. Treningi te mogą przeprowadzać specjaliści, którzy posiadają do tego uprawnienia i znają dokładnie daną metodę.

Jednak sami w domu możemy stymulować percepcję słuchową dzieci w formie zabawy już od najmłodszych chwil. Szczerze polecam każdemu rodzicowi stosować takie zabawy. Dzięki nim wpływamy pozytywnie na procesy odbioru i przetwarzania dźwięków, co jest przecież niezmiernie istotne. Takie zabawy i ćwiczenia mają na celu:

 • usprawnianie słuchu fizycznego,
 • stymulowanie percepcji słuchowej,
 • poprawę uwagi słuchowej dziecka.

Tego typu ćwiczenia można rozpocząć na każdym etapie rozwoju. Oto przykłady zabaw – od najłatwiejszych (młodsze dzieci) do tych trudniejszych (starszaki):

 1. Reagowanie na dźwięki
 • obserwowanie, czy dziecko reaguje na dźwięki dobiegające z otoczenia, codzienne odgłosy, czy odwraca głowę w kierunku źródła dźwięku? Zwracanie uwagi dziecka na dźwięki.
 1. Lokalizacja dźwięku
 • zabawa: „Szukamy dźwięku” – dziecko szuka ukrytego przedmiotu, który wydaje dźwięk (np. budzik, telefon…).
 1. Różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków otoczenia
 • wysłuchiwanie, różnicowanie i nazywanie dźwięków różnego pochodzenia np. szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów, dźwięków charakterystycznych dla różnych przedmiotów i urządzeń
 • zabawy z przedmiotami codziennego użytku wydającymi dźwięki np. klucze, monety, sztućce, gazeta, czajnik, pudełko z kaszą, butelka z wodą itp. Mama lub tata prezentuje dźwięki przedmiotów i po prezentacji można rozpocząć zabawę w rozpoznawanie. Dziecko nie może widzieć przedmiotów podczas odgadywania ich
 • wysłuchiwanie, różnicowanie i nazywanie dźwięków przyrody (odgłosów zwierząt, ptaków, zjawisk atmosferycznych), różnych instrumentów
 • wysłuchiwanie, różnicowanie i nazywanie bądź naśladowanie dźwięków mowy różnych osób (dorosły-dziecko, kobieta-mężczyzna, tata-mama-babcia-dziadek, głos smutny-wesoły, wysoki-niski itp.)
 • dziecko odgaduje prezentowany dźwięk. Jaki dźwięk słyszysz? Czy to był dźwięk głośny – czy dźwięk cichy? Czy było dużo dźwięków – czy mało dźwięków? Czy słyszysz dźwięk długi – czy dźwięk krótki? Czy to był dźwięk wysoki („cienki”) – czy dźwięk niski („gruby”)? Przed rozpoczęciem zabawy prezentujemy w/w dźwięki i wyjaśniamy pojęcia: głośny – cichy, długi – krótki itd.
 1. Zabawa: „Co słyszą moje uszy?” – porównywanie wrażeń słuchowych z zasłoniętymi i odsłoniętymi uszami.

 2. Uważne słuchanie
 • zabawa: „Ile dźwięków słyszysz?”. Dziecko zamyka oczy i liczy dźwięki wystukiwane przez mamę, tatę.
 • rozpoznawanie znanych piosenek, znanych melodii. Włączamy znaną melodię lub nucimy. Dziecko odgaduje tytuł lub słowa piosenki.
 1. Ćwiczenia rytmiczne
  • słuchowa analiza i naśladowanie rytmu lub melodii przez wyklaskiwanie, wystukiwanie, wytupywanie itp.
  • odtwarzanie usłyszanych dźwięków w układach przestrzennych (np. na klockach, zabawkach, patyczkach itp.)
  • słuchowa analiza i naśladowanie dźwięków różnych przedmiotów lub instrumentów z zachowaniem układów rytmicznych, siły i natężenia dźwięku
  • odtwarzanie usłyszanych dźwięków przez powtórzenie sekwencji z zachowaniem właściwej kolejności
  • odtwarzanie rytmów granych na bębenku
 1. Rozpoznawanie głosu ludzkiej mowy
 • dziecko z zamkniętymi oczami odgaduje, czyj głos słyszy,
 • rozpoznawanie głosów: kobiety, mężczyzny, dziecka - dziecko zamyka oczy i słucha nagranych głosów
 1. Różnicowanie i syntezowanie dźwięków mowy
 • powtarzanie lub dokańczanie wersów krótkich wierszyków, piosenek, rymowanek
 • powtarzanie ciągów słownych (dni tygodnia, pór roku, godzin, cyfr)
 • powtarzanie lub dokańczanie sylab, wyrazów (pa-ra-?, te-le-wi-?, mle-?, ka-lo-? itp.)
 • różnicowanie wyrazów brzmiących podobnie (półka-bułka, czapka-żabka, kula-kura, kot-koc itp.)
 • dzielenie wyrazów na sylaby, zdań na wyrazy itp.
 • nauka wierszyków, rymowanek i piosenek na pamięć z zachowaniem intonacji i rytmu
 • wyodrębnianie sylab na początku, w środku i na końcu wyrazu
 • słuchowa synteza wyrazów z wypowiadanych sylab
 • wyodrębnianie wyrazów rozpoczynających się na tę samą sylabę (np. parasol, palma, patelnia, pasek itp.)
 • powtarzanie słów przy dźwiękach zakłócających: przy otwartym oknie z odgłosami otoczenia, przy muzyce, przy nagranej rozmowie, w ciszy
 • zabawa „Głuchy telefon”
 1. Wyróżnianie melodii mówienia
 • dziecko musi określić czy słyszy zdania pytające czy rozkazujące na podstawie intonacji, np. „Czy lubisz lody?”, „Zatrzymaj się!”

 

autor: Maria Brzezińska, logopeda IEL

 

Interesuje Cię ten temat? Zajrzyj do oferty szkoleniowej, być może wkrótce w Twoim mieście odbędzie się szkolenie z tego zakresu. A może znajdziesz je w ofercie szkoleń on-line i webinarów:

👉 Szkolenia stacjonarne i online - kliknij tutaj

👉 Webinary - kliknij tutaj

👉 Szkolenia e-learningowe - kliknij tutaj

 

 

 
 
 
 
umów się na wizytę

Umów się na wizytę

Wybierz specjalistę, u którego chcesz się poradzić: logopeda, neurologopeda, audiolog, trener emisji głosu, psycholog, pedagog

Tel.: +48 881 527 414

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Gabinety, zajęcia w placówkach:

+48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl