Blog

Artykuł: Zaburzenie przetwarzania słuchowego - przyczyny

W dzisiejszym wpisie chcę przyjrzeć się m.in. przyczynom i czynnikom wywołującym zaburzenia CAPD. Co jest powodem tych zaburzeń? 

Najczęstsze czynniki ryzyka to:

 • przedwczesne urodzenie (wcześniactwo),
 • długi, trudny poród,
 • problemy okołoporodowe, niedotlenienie w czasie porodu,
 • neuroinfekcje i infekcje wirusowe w okresie noworodkowym,
 • uszkodzenia centralnego układu nerwowego,
 • zatrucia toksyczne,
 • częste przewlekłe choroby ucha środkowego,
 • genetyka.

 

Poza powyższymi, zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą powstać również w wyniku:

 • nadmiernej stymulacji bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi - można tu wymienić oglądanie telewizji, bajek, zbyt duży dostęp dzieci do multimediów, gier komputerowych, tabletów, telefonów itp.,
 • tzw. deprywacji słuchowej (ograniczenia odbioru bodźców słuchowych),
 • zbyt późnego lub niewłaściwego protezowania ubytków słuchu (aparatowania),
 • niedotlenienia w czasie snu.

 

Wśród zaburzeń przetwarzania słuchowego wyróżnia się trzy podtypy:

 • rozwojowe - występuje u dzieci z objawami APD, których czułość słuchu jest w normie i nie stwierdzono u nich innej przyczyny zaburzeń słuchu ani czynników ryzyka.
 • nabyte - prawdopodobnie pojawia się na skutek niekorzystnych zdarzeń z okresu płodowego i noworodkowego, np. wylewy, niedotlenienie, wcześniactwo, wysoki poziom bilirubiny, cytomegalia, toksoplazmoza, infekcje.
 • wtórne - występuje na skutek deprywacji słuchowej, często po niedosłuchach przewodzeniowych.

  

CAPD może dawać różne obrazy. Najczęściej spotyka się trzy profile kliniczne, w każdym z nich dominują nieco odmienne deficyty:

1) dominujące są zaburzenia uwagi słuchowej i rozumienia mowy w hałasie - ten typ to ok. 30% wszystkich APD. Podstawowe trudności w tym profilu to: problemy z rozumieniem mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych (hałas) oraz mowy zniekształconej, deficyty uwagi słuchowej i pamięci krótkotrwałej. Może tutaj też wystąpić za mała lub za duża przerzutność uwagi oraz ograniczona umiejętność wybiórczości dźwięków.

2) dominujące są zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym - jest to najczęściej występujący profil CAPD. Objawia się on problemami z różnicowaniem głosek, trudnościami w czytaniu i pisaniu. Równolegle bardzo często występują też wady wymowy, zubożenie słownictwa czynnego, trudności w budowaniu dłuższych wypowiedzi.

3) dominujące są zaburzenia integracji pomiędzy półkulami mózgu przez ciało modzelowate - zaburzona jest integracja słuchowo-wzrokowa. Tutaj najczęstszymi deficytami będą problemy w zakresie percepcji procesów czasowych, problemy z zadaniami wymagającymi wyraźnej współpracy obu półkul (np. czytanie i pisanie, rozumienie ze słuchu, taniec, rysowanie), trudności w zakresie rozumienia prozodii.

Tak, jak wspomniałam poprzednio dzieci z zaburzeniami CAPD mają liczne trudności. Najbardziej  widoczne stają się one, gdy dziecko idzie do szkoły i zaczyna mieć kłopoty z nauką (np. problemy z czytaniem, pisaniem, zrozumieniem poleceń nauczyciela). Właśnie dlatego dzieci z APD są często postrzegane są jako mniej zdolne, nieuważne,  rozkojarzone, leniwe, niegrzeczne... A tymczasem mają poważny problem, tylko mało kto o nim wie i trudno go "wyłapać". Łatwo się męczą przy czynnoścach wymagających koncentracji na bodźcach słuchowych, przez to również mają kłopot z utrzymaniem uwagi, nie potrafią zablokować dostępu do bodźców nieistotnych i niechcianych, co w efekcie powoduje, że wszystko je rozprasza.

Co można wobec tego zrobić?  Jak pomóc dzieciom z CAPD? - o tym następnym razem.

 

A jeśli chcesz się dowiedzieć, zapoznaj się z ofertą naszych szkoleń.
Najbliższe szkolenia na których zostanie pogłębiony temat słuchu to:


📌 28.01  Webinar / Diagnoza surdologopedyczna od podstaw
📌 30.01  Szkolenie Online / Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne
📌 04.02  Webinar / Metoda audytywno-werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem
📌 27.02  Lublin / Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

więcej na:

📌 Webinaria
📌 Szkolenia

 


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Gabinety, zajęcia w placówkach:

+48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl