Blog

Podcast: Rozmowa o dyslalii z prof. UŚ dr hab. Danutą Plutą - Wojciechowską

W dzisiejszym wydaniu: Dyslalia - wywiad z ekspertem, prof. UŚ dr hab. Danutą Plutą - Wojciechowską.

Odsłuchaj podcastu tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=IGTdzwCtals&t=79s

dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska - doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Była wieloletnim redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa); w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydała 6 monografii i ponad 100 artykułów, w tym np. książki: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011), Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013, 2017), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (Bytom 2017, 2019), Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań (Katowice 2019). Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

Odpowiada na pytania:

  1. Jakie mity na temat dyslalii krążą najczęściej wśród rodziców i logopedów?
  2. Jakie mogą być najpoważniejsze konsekwencje zaburzeń czynności prymarnych, odzwierciedlające się w wymowie dziecka?
  3. Ile czasu upływa średnio od narodzin dziecka z rozszczepem do przeprowadzenia operacji? Jakie zmiany powoduje ona w działaniach rodziców i postępowaniu terapeutycznym?
  4. Jakie zmiany wywołuje w życiu dziecka?
  5. Co oprócz nosowego zabarwienia głosu należy do charakterystycznych objawów mowy rozszczepowej?

 


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642