fbpx

Blog

terapia ręki

W trzeciej części tekstu nt. terapii ręki skupię się na tym, jaki wpływ ma rozwój motoryki rąk na rozwój mowy, komunikacji i artykulacji.

Rozwój mowy dziecka jest ściśle powiązany z rozwojem ruchowym, a szczególnie z rozwojem precyzyjnych ruchów dłoni.

Poprzednio napisałam wstęp o terapii ręki, tzn. dlaczego sprawność rąk jest ważna oraz jakie mogą być przyczyny jej obniżenia. Dzisiaj będzie o konsekwencjach, jakie niesie za sobą nieprawidłowa motoryka ręki dla rozwoju dziecka oraz o samym procesie terapeutycznym.

Ostatnio dużo mówi się o  „terapii ręki”. Ten termin stał się dość popularny, wiele dzieci zapisuje się na zajęcia z terapii ręki, wiele osób szkoli się z tego zakresu, aby zdobyć uprawnienia terapeuty ręki. O co w tym właściwie chodzi? Dlaczego akurat ręka? Czemu jest ona taka ważna i czemu jej funkcjonowanie może być zaburzone? Oraz w jaki sposób jest to powiązane z mową? Spróbuję o tym napisać w dzisiejszym oraz kolejnych blogowych tekstach.

W ostatnim czasie obserwuje się rosnącą liczbę dzieci przejawiających trudności w przyswajaniu języka ojczystego. Pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, braku zaburzeń czuciowo-ruchowych i dobrego słuchu, dzieci te przejawiają trudności na wszystkich poziomach organizacji językowej. To oznacza, że występujące u nich zaburzenia dotyczą poziomów: morfologicznego, fonologicznego, składniowego, a także słownictwa dziecka.

Monumentalne brzmienie dzieła „Carmina Burana”, patos, jaki niesie warstwa tekstowa tego utworu, a z drugiej strony proste instrumenty perkusyjne, a wraz z nimi innowacyjne podejście do dzieci. To coś z czego niemiecki kompozytor, instrumentalista i pedagog – Carl Orff jest dzisiaj najbardziej znany. Twórca metody pedagogicznej, która za pomocą prostych instrumentów, miała stworzyć dzieciom możliwość połączenia ruchu, mowy, śpiewu i gry, a przez to rozwinąć w nich, na zasadzie improwizacji, każdy z tych elementów.

Aby stymulować rozwój mowy u dzieci, zwłaszcza, gdy jest on opóźniony, najlepiej oczywiście udać się na terapię do logopedy. Jednak oprócz zaleceń specjalisty, można śmiało stosować różne zabawy, które są pomocne, gdy mamy do czynienia z prostym opóźnionym rozwojem mowy. W dzisiejszym artykule przedstawię kilka z nich.


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Gabinety, zajęcia w placówkach:

+48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl