Szczecin

Opis


Prowadzący:

mgr Katarzyna Szłapa -dyplomowany logopeda, neurologopeda, neurobiolog, terapeuta pedagogiczny; od ponad 20 lat zajmuje się  terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego 5-letnich studiów na kierunku Biologia, 2–letnich Podyplomowych Studiów Logopedycznych oraz Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe Terapii Pedagogicznej z Rewalidacją na AHE w Łodzi, Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej w CEN,  oraz Studia Podyplomowe  Zarządzania Potencjałem Społecznym na MSM  w Warszawie. Uczestniczka konferencji i sympozjów; ukończyła blisko 40 certyfikowanych kursów i szkoleń. Od 2004 roku współpracuje z Wydawnictwem Harmonia  jako autorka i współautorka ponad 30 publikacji: książek, gier, pomocy dydaktycznych z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej. Prowadzi szkolenia dla logopedów i nauczycieli z metod i technik wykorzystywanych w terapii logopedycznej, postępowania w opóźnionym rozwoju mowy, programowania terapii - jak rozwijać mowę dziecka. Na co dzień pracuje z dziećmi z dyslalią, afazją, spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy. W kręgu jej szczególnych zainteresowań jest wczesna stymulacja rozwoju dziecka oraz terapia całościowych zaburzeń rozwojowych. Chętnie pracuje też z osobami dorosłymi z afazją, dyzartrią czy chorobami neurodegeneracyjnymi. Niezmiennie od ponad dwudziestu lat praca jest jej wielką pasją szczególnie poznawanie nowych metod  neuroterapeutycznych i neurorehabilitacyjnych. Prywatnie absolutna fanka profesora Jerzego Vetulaniego, kochająca książki, podróże, bycie w drodze, a najbardziej życie i robienie wszystkiego na własnych warunkach.

Godziny zajęć: 11:00-16:00 (6h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 390.00 zł

Cele szkolenia:

1. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi informacjami na temat pracy logopedy w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, szpitalach, poradniach na podstawie kontraktu z NFZ, działalności nierejestrowane lub własnej firmie.

2. Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie przeprowadzić diagnozę, ile trwa wywiad z rodziną pacjenta, jak interpretować dokumentacje medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną.

3. Uczestnicy zapoznają się z przykładowym programem terapii, konspektem zajęć; dowiedzą się także jak dokumentować proces terapeutyczny.

Program szkolenia:

1. Aspekty prawne zawodu.
2. Możliwości zatrudnienia logopedów:
- wady i zalety: działalności gospodarczej, umowy o prace, zlecenia, kontraktu.
- wady i zalety pracy w: przedszkolu, szkole, poradni, szpitalu, własnym gabinecie.
3. Działalność nierejestrowa – warunki.
4. Działalność gospodarcza – jak założyć, Ulga na Start, Mały ZUS.
5. Proces diagnostyczny:
- indywidualna diagnoza dziecka i osoby dorosłej,
- badania przesiewowe,
- karta do badania mowy dziecka,
- badanie sfery orofacjalnej,
- karta do badania mowy osoby dorosłej,
- omówienie istniejących na rynku testów i kwestionariuszy do badania mowy i wymowy,
- analiza dokumentacji medycznej i psychologiczno-pedagogicznej - studium przypadku.
6. Wywiad i współpraca z rodziną:
- zgoda na badanie z klauzulą RODO,
- karta rozwoju dziecka,
- ankieta na temat dziecka,
- karta wywiadu pacjent dorosły,
- regulamin terapii,
- zgoda na udział w terapii i zobowiązanie do współpracy.
7. Proces terapeutyczny:
- czas, częstotliwość i charakter terapii,
- program indywidualnej terapii,
- zeszyt zajęć/teczki terapeutyczne,
- dokumentowanie terapii,
- przykładowe pomysły na terapię z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.
8. Organizacja pracy:
- planowanie terapii,
- warsztat pracy,
- literatura.
9. Prezentacja filmów z zarejestrowanymi badaniami mowy i fragmentami terapii różnych zaburzeń.

Grupa docelowa: logopedzi, studenci logopedii

Informacje dodatkowe: Szkolenie wsparte jest filmami dotyczącymi diagnozy i terapii logopedycznej. Uczestnicy otrzymają autorskie materiały takie jak: Karta badania mowy dziecka, Karta rozwoju dziecka, Karta badania mowy osoby dorosłej, Zgoda na badanie z RODO, Karta wywiadu - osoby dorosła, Deklaracja uczestnictwa i regulamin terapii, Zgoda i zobowiązanie do współpracy, przykładowy program terapii, formularz skierowania na konsultacje specjalistyczne, przykładowy konspekt zajęć, formularz diagnozy, ankieta na temat dziecka, ABC dla rodziny - Jak postępować aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo, Wskazówki dla rodziny z pacjentem demencyjnym. Oprócz tego uczestnicy otrzymają najnowsze akty prawne dotyczące warunków prowadzenia terapii, zatrudnienia itp.

Adres szkolenia: Szczecin, Focus Hotel SZCZECIN ul. Małopolska 23

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

 

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:0
Rezerwacje do:19/02/2020 23:00
Zaczyna się:23/02/2020 11:00
Kończy się:23/02/2020 16:00
Lokalizacja:Szczecin

Pytania i odpowiedzi


 • Czy mogę z jednego konta zapisać inne osoby/osobę?

  Nie można zapisywać innych osób z jednego konta, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

  Zakładając konto, podają Państwo dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, nie można zatem zrobić tego za kogoś. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do założenia konta i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobiście.

  W przypadku dokonania rezerwacji za kogoś, taka rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl lub wypełnić formularz podczas dokonywania rezerwacji na szkolenie.

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl