Łódź

Opis


Prowadzący: mgr Katarzyna Szłapa - logopeda, neurologopeda, neurofizjolog, terapeuta pedagogiczny; od 20 lat zajmuje się terapią logopedyczną i pedagogiczną dzieci i dorosłych. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, uczestniczyła w konferencjach i seminariach. Autorka i współautorka ponad 30 publikacji: książek, pomocy dydaktycznych z zakresu diagnostyki i terapii logopedycznej oraz pedagogicznej. Wielokrotnie prowadziła szkolenia dla terapeutów i nauczycieli z zasad i technik wykorzystywanych w terapii logopedycznej oraz postępowania w opóźnionym rozwoju mowy. Na co dzień pracuje z dziećmi z dyslalią, afazją, spektrum autyzmu, opóźnionym rozwojem mowy. Praca jest jej pasją, szczególnie poznawanie nowych technik neuroterapeutycznych, oraz neuroplastyczność mózgu i jego zdolności regeneracyjne.

Godziny zajęć:10:00-15:00 (6h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 390.00 zł

Cele szkolenia:

1. Uczestnicy zapoznają się z aktualnymi informacjami na temat pracy logopedy w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, szpitalach, poradniach na podstawie kontraktu z NFZ, działalności nierejestrowane lub własnej firmie.

2. Uczestnicy dowiedzą się jak profesjonalnie przeprowadzić diagnozę, ile trwa wywiad z rodziną pacjenta, jak interpretować dokumentacje medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną.

3. Uczestnicy zapoznają się z przykładowym programem terapii, konspektem zajęć; dowiedzą się także jak dokumentować proces terapeutyczny.

Program szkolenia:

1. Aspekty prawne zawodu.
2. Możliwości zatrudnienia logopedów:
   - wady i zalety: działalności gospodarczej, umowy o pracę, zlecenia, kontraktu,
   - wady i zalety pracy w: przedszkolu, szkole, poradni, szpitalu, własnym gabinecie.
3. Wywiad i współpraca z rodziną:
   - karta rozwoju dziecka,
   - ankieta na temat dziecka,
   - regulamin terapii,
   - zgoda na udział w terapii i zobowiązanie do współpracy.
4. Proces diagnostyczny:
   - indywidualna diagnoza,
   - karta do badania wymowy,
   - kwestionariusz do badania zaburzeń mowy - arkusz,
   - skierowanie na konsultacje/badania specjalistyczne.
5. Proces terapeutyczny:
   - program indywidualnej terapii,
   - zeszyt zajęć,
   - dokumentowanie terapii.
6. Organizacja pracy:
   - planowanie terapii,
   - warsztat pracy.

Grupa docelowa: logopedzi, studenci logopedii

Informacje dodatkowe: Szkolenie wsparte jest filmami dotyczącymi diagnozy i terapii logopedycznej. Uczestnicy otrzymają autorskie materiały takie jak: karta do badania wymowy, kwestionariusz do badania zaburzeń mowy - arkusz, karta rozwoju dziecka, współpraca z rodziną - deklaracja uczestnictwa i regulamin terapii, zgoda i zobowiązanie do współpracy, przykładowy program terapii, karta wywiadu diagnozy osoby dorosłej, formularz skierowania na konsultacje
specjalistyczne, przykładowy konspekt zajęć, ankieta na temat dziecka, wybrane karty pracy wykorzystywane podczas terapii, ABC dla rodziców - Jak postępować aby rozwój mowy przebiegał prawidłowo, etapy rozwoju mowy dziecka.

Adres szkolenia: Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79A (OMEGA)

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:0
Rezerwacje do:09/06/2019 12:00
Zaczyna się:09/06/2019 10:00
Kończy się:09/06/2019 15:00
Lokalizacja:Poznań

Pytania i odpowiedzi


 • Czy mogę z jednego konta zapisać inne osoby/osobę?

  Nie można zapisywać innych osób z jednego konta, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

  Zakładając konto, podają Państwo dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, nie można zatem zrobić tego za kogoś. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do założenia konta i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobiście.

  W przypadku dokonania rezerwacji za kogoś, taka rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl lub wypełnić formularz podczas dokonywania rezerwacji na szkolenie.

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642