Lublin

Strategie sensoryczne w rozwoju mowy i w zaburzeniach komunikacji słowno-językowej.

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Opis

Prowadzący:

Bożenna Odowska – Szlachcic  -  oligofreno i tyflopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej,  trener oraz  terapeuta funkcji wzrokowych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w latach 1980-2009 pracując jako logopeda i terapeuta SI  w  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  TOP w Warszawie ( wcześniej Stołeczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ). Prowadziła  praktyki dla słuchaczy Pomagisterskiego  Studium Logopedycznego UW. W 2001 w roku założyła Gabinet Terapii Dziecięcej IMPULS w którym wiodącą metodą terapii była integracja sensoryczna. Od 2002 roku prowadzi autorskie  szkolenia i warsztaty  dla terapeutów SI , logopedów, specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków szkolno - wychowawczych oraz dla nauczycieli przedszkoli i nauczania wczesno-szkolnego. Do 2016 roku  cyklicznie prowadziła dla PSTIS  szkolenia III stopnia dla terapeutów integracji sensorycznej. W 2009  roku opracowała program diagnostyczno-terapeutyczny IMPULS SYSTEM dotyczący znaczenia funkcji wzrokowych w opanowaniu technik szkolnych, który uzyskał rekomendację  prof. Tadeusza Gałkowskiego. Od 2004 r wraz ze współpracownikami prowadzi autorski kurs  Diagnozy i Terapii Funkcji Wzrokowych IS w trudnościach w czytaniu i w pisaniu. Autorka  kilkudziesięciu artykułów oraz cyklu książek dotyczących zaburzeń przetwarzania sensorycznego w trudnościach w rozwoju mowy i w zaburzeniach neurorozwojowych. Współpracowała z redakcją miesięcznika  Mam Dziecko. Od kilkunastu lat prelegentka na branżowych konferencjach i sympozjach naukowych. W 2016 roku redaktor naczelna Kwartalnika Integracja Sensoryczna  Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. W 2017 roku w dwumiesięczniku  Forum Logopedy redaktor prowadząca numer poświęcony  integracji sensorycznej. Autorka  pomocy do terapii funkcji wzrokowych oraz współautorka  zestawu AKTYWNE ZMYSŁY do stymulacji układów zmysłowych według teorii SI. Jej najnowsza książka Integracja sensoryczna w autyzmie ukazała się w 2018 roku.

Godziny zajęć: 11:00-17:00 (8h dydaktycznych)

Koszt szkolenia: 370.00 zł

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat wpływu zaburzeń przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy oraz doskonalenie umiejętności diagnozy i terapii zaburzeń mowy w oparciu o teorię integracji sensorycznej.

Grupa docelowa: logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii, pedagodzy specjalni, terapeuci dziecięcy, logopedzi będący terapeutami SI, psycholodzy dziecięcy i inni zainteresowani specjaliści z PPP

Program szkolenia:

 1. Znaczenie funkcjonowania układów zmysłowych w rozwoju.Poziomy integracji sensorycznej z punktu widzenia logopedy.
 2. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego w diagnozie logopedycznej. 
 3. Testy przesiewowe.
 4. Wpływ poszczególnych typów  dysfunkcji  sensoryczno - motorycznych na rozwój mowy i wybiórczość pokarmową  
 5. Wspomaganie rozwoju mowy i zdolności komunikacyjnych w zaburzeniach neurorozwojowych.
 6. Stymulacja gotowości do mówienia.
 7. Diagnoza obronności dotykowej  sfery ustno-twarzowej. Techniki terapeutyczne, przydatne akcesoria i pomoce.
 8. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych.
 9. Wskazówkami do pracy. Omówienie zestawów do ćwiczeń
 10. Demonstracja podręcznego zestawu pomocy  do stymulacji układów zmysłowych  i korekcji  zaburzeń sensomotorycznych.

Adres szkolenia: Lublin, IEL ul. Matki Teresy z Kalkuty 18a lok. 6

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Uczestnicy powinni być ubrani w wygodny strój niekrępujący ruchów.

 

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla przedsiębiorców i ich pracowników. Sprawdź, czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się z operatorem swojego regionu.

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:1
Rezerwacje do:23/01/2020 13:00
Zaczyna się:25/01/2020 11:00
Kończy się:25/01/2020 17:00
Lokalizacja:Lublin

Pytania i odpowiedzi


 • Czy mogę z jednego konta zapisać inne osoby/osobę?

  Nie można zapisywać innych osób z jednego konta, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

  Zakładając konto, podają Państwo dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, nie można zatem zrobić tego za kogoś. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do założenia konta i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobiście.

  W przypadku dokonania rezerwacji za kogoś, taka rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl lub wypełnić formularz podczas dokonywania rezerwacji na szkolenie.

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl