Po szczegóły kliknij na temat interesującego Cię webinaru. Zapraszamy!


 • Webinar: "FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy" - 9 września br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/2KuVvuE

  Tytuł: FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy

  Termin: 9 września br. o godzinie 19:00 (środa)

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. FAS/FASD - informacje ogólne, przyczyny, objawy.
  2. Zaburzenia pierwotne i wtórne.
  3. Umiejętności poznawcze, funkcjonowanie psychospołeczne.
  4. Przekrojowy rozwój dziecka z FASD do dorosłości.
  5. Zasady pracy/opieki.
  6. Specyficzne strategie postępowania, rozwiązania możliwe do zastosowania w sali lekcyjnej.
  7. Różne sposoby adaptacji warunków, otoczenia, pomocy do potencjalnych możliwości ucznia z FASD.
  8. Strategie postępowania z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych.

  Webinar organizowany przez ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu webinaru.

  Osoba prowadząca:

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2KuVvuE

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar 09.09, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą przyjmowane po zaksięgowaniu płatności.

   

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce.” - 16 września br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/2YMx7JV

  Tytuł: Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce.

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Istota, przyczyny i objawy mutyzmu wybiórczego.
  2. Sytuacja dziecka z MW w przedszkolu, szkole i w domu,
  3. Kto i jak diagnozuje MW,
  4. Skuteczne metody terapii MW,
  5. Generalizacja mowy.

  Uczestnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy mutyzm wybiórczy to współczesna moda, czy to coś innego?
  • Czy rodzice mają wpływ na pojawienie się u dziecka mutyzmu wybiórczego?
  • Dlaczego dziecko będące na spacerze milknie na widok kolegi z grupy
   przedszkolnej/klasy?
  • Na czym polega tzw. triada oddziaływań na dziecko z MW?
  • Jakie metody terapii MW są skuteczne?
  • Dlaczego ważna jest generalizacja mowy?

  Szkolenie będzie zawierało dużo konkretnych przykładów wynikających z dużego doświadczenia zawodowego prelegentki.

  Webinar organizowany przez ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu webinaru.

  Osoba prowadząca:


  mgr Maria Bystrzanowska - logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajdują się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Jako praktyk od kilkunastu lat zajmuje się skuteczną terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym i wspieraniem ich rodzin. Posiada dużą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Honorowy członek Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Jest autorką bestsellerowej książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii”. Jest także autorką wielu artykułów, dotyczących ww. zaburzenia, w tym m.in. artykułu naukowego pt. ,,Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku”, który ukazał się w grudniu 2018 r. w monografii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. ,,Głos - Język - Komunikacja 5”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.

  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2YMx7JV

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Mutyzm, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą przyjmowane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Rola logopedy w terapii mutyzmu wybiórczego.” - 7 października br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/33vRhM1

  Tytuł: Rola logopedy w terapii mutyzmu wybiórczego.

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Różnicowanie trudności w komunikowaniu się (mutyzm wybiórczy, nieśmiałość, afazja i ASD).
  2. Badanie logopedyczne dziecka/ucznia z MW w przedszkolu/szkole, poradni.
  psychologiczno – pedagogicznej i w gabinecie.
  3. Terapia logopedyczna dziecka z MW.
  4. Współpraca logopedy z rodzicami, psychologiem i nauczycielami.

  Szkolenie będzie zawierało dużo konkretnych przykładów wynikających z dużego doświadczenia zawodowego prelegentki.

  Uczestnicy webinaru otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w formie elektronicznej.

  Osoba prowadząca:


  mgr Maria Bystrzanowska - logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajdują się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Jako praktyk od kilkunastu lat zajmuje się skuteczną terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym i wspieraniem ich rodzin. Posiada dużą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Honorowy członek Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Jest autorką bestsellerowej książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii”. Jest także autorką wielu artykułów, dotyczących ww. zaburzenia, w tym m.in. artykułu naukowego pt. ,,Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku”, który ukazał się w grudniu 2018 r. w monografii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. ,,Głos - Język - Komunikacja 5”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.

  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/33vRhM1

  Webinar: 59 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Mutyzm - rola logopedy, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą przyjmowane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Rodzina ma znaczenie. Jak skutecznie wspierać rodziców i opiekunów dzieci z jąkaniem” - 28 października br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/2Z0SgVH

  Tytuł: Rodzina ma znaczenie. Jak skutecznie wspierać rodziców i opiekunów dzieci z jąkaniem

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Czym jest jąkanie? Podstawy teoretyczne.
  2. Rola rodziców w terapii jąkania na różnych etapach rozwoju dziecka.
  3. Z jakimi problemami zmagają się rodzice dzieci z jąkaniem?
  4. Formy wsparcia.
  5. Zasady współpracy.
  6. Cykl warsztatowy dla rodziców/opiekunów dzieci z jąkaniem.
  7. Źródła - literatura fachowa, poradniki, adresy internetowe.
  8. Pytania od uczestników webinaru.

  Uczestnicy webinaru otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w formie elektronicznej.

  Osoba prowadząca:


  mgr Aleksandra Boroń - logopeda, ukończyła filologię polską, studium logopedyczne i neurologopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studium Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń płynności mowy u dzieci. Szkoliła się w Polsce i poza granicami kraju, m. in. w zakresie metod Palin PCI, Mini-KIDS, Schul-KIDS oraz Lidcombe Program. Obecnie mieszkanka pogranicza polsko-niemieckiego, zainteresowana także zagadnieniem wielojęzyczności. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe gromadziła podczas pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gabinetach prywatnych. Stara się propagować wiedzę na temat zaburzeń płynności mowy wśród specjalistów oraz w otoczeniu dzieci z tym problemem w mowie, m.in. poprzez prowadzenie warsztatów dla logopedów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Autorka przekładu z języka niemieckiego materiałów szkoleniowych oraz poradnika autorstwa P. Schneidera Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Wyd. Centrum Logopedyczne, Katowice 2017. Laureatka Grantu im. prof. G. J. Bruttena w 2018 roku.

  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2Z0SgVH

  Webinar: 59 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar jąkanie, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą przyjmowane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!Nagrania webinarów:


 • Webinar: "Zaburzenia koncentracji uwagi - teoria i praktyka" - NAGRANIE

  Tytuł: Zaburzenia koncentracji uwagi - teoria i praktyka

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. ADHD/ADD- podobieństwa, różnicowanie.
  2. Typy ADHD/ADD wg dr D. Amena.
  3. Koncentracja, jako funkcja wykonawcza.
  4. Zespół Zaburzeń Uwagi - specyfikacja.
  5. Zaburzenia koncentracji podczas zajęć (organizacja pracy, otoczenia, czynniki fizjologiczne).
  6. Wybrane interwencje w pracy z dzieckiem z ADD.
  7. Porady praktyczne (dieta, wskazówki dotyczące efektywności nauki i pracy).
  8. Przykładowe ćwiczenia.

  Osoba prowadząca:

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar koncentracja, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

   

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Oddech to podstawa - prawidłowe nawyki oddechowe" NAGRANIE

  Tytuł: Oddech to podstawa - prawidłowe nawyki oddechowe

  Czas trwania: 90 minut

  Program webinaru:

  1. Jak pracować nad prawidłowym oddychaniem w trakcie terapii logopedycznej?
  2. Czym jest Lax Vox?
  3. Jak go zastosować w terapii logopedycznej?
  4. Jakie ćwiczenia wykonywać, aby kształtować prawidłowe nawyki oddechowe?

  Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i inne pytania, koniecznie zapisz się już dziś na webinar prowadzony przez wykwalifikowanego trenera emisji głosu, logopedę Sylwię Zasadę, która na co dzień pracuje z dziećmi i dorosłymi, dbając o prawidłowy oddech jako podstawę właściwej emisji głosu (fonacji, artykulacji i dykcji).

  Osoba prowadząca:

  mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar oddychanie, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

   

  Zapraszamy!


 • Webinar: „ABC początkującego logopedy” - NAGRANIE

  Tytuł: ABC początkującego logopedy

  Czas trwania: 90 minut

  Program webinaru:

  1. Spotykam się z Pacjentem – i co dalej?
  2. Co początkujący logopeda wiedzieć powinien o:

  • Stymulacji rozwoju mowy dziecka,
  • Diagnozie logopedycznej,
  • Etapach pracy korekcyjnej,
  • Przebiegu zajęć logopedycznych,
  • Wprowadzaniu głoski,
  • Automatyzacji głoski.

  3. Scenariusz zajęć logopedycznych: „Leśne z sową pohukiwanie – ćwiczenia oddechowe”.*

  4. O współpracy z rodzicami słów kilka.

  *uczestnicy otrzymują szczegółowy scenariusz w pliku PDF, ponadto: grafiki (na temat: stymulacji rozwoju mowy dziecka, diagnozy logopedycznej, etapów pracy korekcyjnej, przebiegu zajęć logopedycznych, wprowadzaniu głoski, automatyzacji głoski); karty Piotruś/ memo do utrwalania głoski „R”.

  Osoba prowadząca:

  mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar ABC logopedy, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Kaizen w logopedii, czyli małymi krokami do dużego sukcesu" NAGRANIE

  Tytuł: Kaizen w logopedii, czyli małymi krokami do dużego sukcesu

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Filozofia Kaizen – założenia ogólne.
  2. Kaizen – zastosowanie w pracy psychopedagogicznej.
  3. Naturalny przebieg mechanizmu walki i ucieczki przy zastosowaniu Kaizen.
  4. Małe pytania, małe myśli, małe działania.
  5. Teoria rozbitych okien.
  6. Pięć razy dlaczego.
  7. Kaizen, czyli zmiana na lepsze. Rewolucja bez rewolucji.

  Osoba prowadząca: 

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Kaizen, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

   

  Zapraszamy!


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642