Po szczegóły kliknij na temat interesującego Cię webinaru. Zapraszamy!


 • Webinar: „Rodzina ma znaczenie. Jak skutecznie wspierać rodziców i opiekunów dzieci z jąkaniem” - 28 października br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/2Z0SgVH

  Tytuł: Rodzina ma znaczenie. Jak skutecznie wspierać rodziców i opiekunów dzieci z jąkaniem

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Czym jest jąkanie? Podstawy teoretyczne.
  2. Rola rodziców w terapii jąkania na różnych etapach rozwoju dziecka.
  3. Z jakimi problemami zmagają się rodzice dzieci z jąkaniem?
  4. Formy wsparcia.
  5. Zasady współpracy.
  6. Cykl warsztatowy dla rodziców/opiekunów dzieci z jąkaniem.
  7. Źródła - literatura fachowa, poradniki, adresy internetowe.
  8. Pytania od uczestników webinaru.

  Uczestnicy webinaru otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w formie elektronicznej.

  Osoba prowadząca:


  mgr Aleksandra Boroń - logopeda, ukończyła filologię polską, studium logopedyczne i neurologopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studium Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń płynności mowy u dzieci. Szkoliła się w Polsce i poza granicami kraju, m. in. w zakresie metod Palin PCI, Mini-KIDS, Schul-KIDS oraz Lidcombe Program. Obecnie mieszkanka pogranicza polsko-niemieckiego, zainteresowana także zagadnieniem wielojęzyczności. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe gromadziła podczas pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gabinetach prywatnych. Stara się propagować wiedzę na temat zaburzeń płynności mowy wśród specjalistów oraz w otoczeniu dzieci z tym problemem w mowie, m.in. poprzez prowadzenie warsztatów dla logopedów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Autorka przekładu z języka niemieckiego materiałów szkoleniowych oraz poradnika autorstwa P. Schneidera Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Wyd. Centrum Logopedyczne, Katowice 2017. Laureatka Grantu im. prof. G. J. Bruttena w 2018 roku.

  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2Z0SgVH

  Webinar: 59 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar jąkanie, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą przyjmowane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Terapia logopedyczna dzieci dwujęzycznych" - 4 listopada br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/Dwujęzyczność_terapia

  Tytuł: "Terapia logopedyczna dzieci dwujęzycznych"

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Problemy komunikacyjne najczęściej występujące u dzieci dwujęzycznych i ich przyczyny.

  2. Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy o podłożu anatomiczno-funkcjonalnym i trudności wynikające z przenikania się dwóch systemów językowych.

  3. Kształtowanie priorytetów w terapii logopedycznej dziecka dwujęzycznego.

  4. Współpraca logopedy z rodzicami i nauczycielami dziecka dwujęzycznego. 

  5. Przykładowe pomoce sprawdzone w pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

  Szkolenie będzie zawierało wiele konkretnych przykładów wynikających z rozległego doświadczenia zawodowego prelegentki.

  Webinar organizowany przez Instytut Edukacji Logopedycznej. 

  Osoba prowadząca:

  Aneta Nott-Bower - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka publikacji naukowych, praktyk kształtowania komunikacji dzieci bilingwalnych, coach rodzin wielojęzycznych. Od kilkunastu lat prowadzi indywidualne zajęcia wspierające dwujęzyczny rozwój dzieci i dorosłych oraz zajęcia mające na celu redukowanie różnorodnych problemów komunikacyjnych związanych lub koegzystujących z przyswajaniem dwóch lub większej liczby języków. Opracowuje strategie skutecznego bilingwalnego wychowania w rodzinach wielokulturowych z różnych krajów, współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi. Realizuje szkolenia ukierunkowane na efektywność przekazywania i doskonalenia języka polskiego w sytuacji dwujęzyczności oraz przygotowujące logopedów i pedagogów na spotkanie z uczniem dwujęzycznym. Twórczyni serwisu „Bilingual House”, gdzie z zapałem popularyzuje wiedzę z zakresu bilingwizmu wśród rodziców, pedagogów i terapeutów. Bilingwizm widzi jako pasję, którą realizuje również w życiu prywatnym.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/Dwujęzyczność_terapia

  Webinar: 59 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar dwujęzyczność 4.11, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Kompetencje kluczowe, czyli ważne jest to, JAK uczysz, a nie CZEGO uczysz" - 5 listopada br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/KompetencjeKluczowe_webi

  Tytuł: "Kompetencje kluczowe, czyli ważne jest to, JAK uczysz, a nie CZEGO uczysz"

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 18:00-20:00

  Program webinaru:

  1. Kompetencje kluczowe i ich rola w procesie edukacyjnym.
  2. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych kształcących kompetencje kluczowe.
  3. Propozycje metod, form pracy i pomocy dydaktycznych, które można wykorzystać do kształtowania kompetencji kluczowych.
  3. Planowanie i realizacja lekcji z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych - dobre praktyki.

  Webinar organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IEL. 

  Osoba prowadząca:

  dr Amelia Dziurda Multan - dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/KompetencjeKluczowe_webi

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Kompetencje kluczowe, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Self-Reg w pracy z dziećmi i młodzieżą, część I" - 7 listopada br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/Self-Reg_webinar

  Tytuł: "Self-Reg w pracy z dziećmi i młodzieżą, część I"

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Model samoregulacji (definicja, informacje wstępne).

  2. Model mózgu „trójjedynego” P. Mac Lean’a.

  3. Podwzgórze - ukryta władza.

  4. Jak mózg równoważy pobudzenie? Rola układu współczulnego i przywspółczulnego.

  5. Obszary samoregulacji (biologiczny, emocjonalny, poznawczy, społeczny i prospołeczny).

  6. Dlaczego ważna jest znajomość mechanizmów samoregulacji - przełożenie praktyczne.

  7. Na zakończenie - z innej beczki J Przydatna metoda podejmowania trudnych decyzji i osiągania ważnych celów w oparciu o model mózgu trójjedynego.

  Webinar organizowany przez ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu webinaru.

  Osoba prowadząca:

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/Self-Reg_webinar

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Self-Reg, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Emisja i higiena głosu nauczyciela" - 12 listopada br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/EmisjaGłosu_webi

  Tytuł: "Emisja i higiena głosu nauczyciela"

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Budowa i działanie narządu głosu. Prawidłowe nawyki oddechowe
  2. Patologia głosu – profilaktyka chorób gardła i krtani.
  3. Higiena głosu.
  4. Trening prawidłowej emisji głosu.
  5. Trema w wystąpieniach publicznych.
  6. Psychologiczne aspekty pracy głosem.

  Webinar organizowany przez ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu webinaru.

  Osoba prowadząca:

  mgr Sylwia Zasada - trener emisji głosu, logopeda, nauczyciel z powołania. Od 9 lat zarządza Instytutem Edukacji Logopedycznej. Od 8 lat prowadzi szkolenia doskonalące nauczycieli, specjalizując się w treningu emisji głosu oraz terapii oddechowej. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ukończyła dwie specjalizacje: nauczycielską i logopedyczną oraz Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie Emisji Głosu. Ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa. Absolwentka Polskiej Akademii Nauk, ukończyła Kurs Retoryki Praktycznej. Uczestniczka wielu konferencji i szkoleń poświęconych pracy z głosem. Autorka specjalistycznych publikacji. Doświadczenie zdobywała głównie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadziła ponad 700 godzin warsztatów grupowych i indywidualnych z emisji głosu. Obecnie tworzy wyjątkowe miejsce pracy, oparte o wartości i kulturę firmy, której kluczem są zaufanie i współodpowiedzialność. Szczególnie troszczy się o piękno języka ojczystego w mowie i piśmie. Jest przekonana, że „jak nas słyszą, tak nas piszą”, dlatego zwraca uwagę na to, w jaki sposób należy mówić, aby kreować spójny wizerunek. Posiada niezwykły talent do nawiązywania relacji z grupą, dzięki czemu z łatwością zwiększa efektywność swoich szkoleń. Jako fanka samorozwoju, swoje bogate doświadczenie i wyjątkową osobowość wykorzystuje, aby wspierać rozwój innych.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/EmisjaGłosu_webi

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar emisja głosu, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Zespół Aspergera - strategie wspierania ucznia" - 18 listopada br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/Asperger_webi

  Tytuł: "Zespół Aspergera - strategie wspierania ucznia"

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Ogólne informacje na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

  2. Przyczyny  problemów w interakcjach społecznych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

  3. Typowe objawy ZA- ogólna charakterystyka dziecka.

  4. Zaburzenia w sferze zachowania, umiejętności społecznych, komunikacji.

  5. Problemy w koordynacji ruchowej (niezgrabność ruchowa), zaburzenia sensoryczne, dodatkowe problemy.

  6. Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń związanych z aktywnością i zachowaniem.

  7. Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń społecznych.

  8. Strategie wspierania ucznia w zakresie zaburzeń komunikacji.

  9. Umiejętności poznawcze. Wskazówki dydaktyczne.

  Webinar organizowany przez ODN Instytutu Edukacji Logopedycznej. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu webinaru.

  Osoba prowadząca:

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/Asperger_webi

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Asperger, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu. Wychowanie słuchowo językowe – programowanie terapii" - 21 listopada br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/33TtuF7

  Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu. Wychowanie słuchowo językowe – programowanie terapii

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Etiologia i rodzaje uszkodzeń narządu słuchu. Badania słuchu.

  2. Rozwój funkcji słuchowych.

  3. Rozwój mowy dziecka z wadą słuchu. Zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.

  4. Diagnoza funkcjonalna.

  5. Standardy postępowania terapeutycznego.

  6. Wychowanie słuchowo-językowe.

  7. Programowanie terapii logopedycznej z zastosowaniem założeń metody werbo-tonalnej.

  Uczestnicy webinaru otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w formie elektronicznej.

  Osoba prowadząca:

  mgr Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog, neurologopeda kliniczny. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metody werbo-tonalnej. W wolnych chwilach podróżuje po krajach bałkańskich i uczy się języka chorwackiego.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/33TtuF7

  Webinar: 59 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar programowanie terapii, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego" - 25 listopada br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/PrzetwarzanieSłuchowe_webi

  Tytuł: "Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego"

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego – charakterystyka zaburzenia (definicja, etiologia).

  2. Diagnoza APD, diagnoza różnicowa i funkcjonalna.

  3. Przedstawienie i omówienie poszczególnych typów APD

  4. Funkcjonowanie ucznia z APD w klasie

  5. Specjalne potrzeby edukacyjno-terapeutyczne – propozycje oddziaływań, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia.

  Webinar organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej. Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu webinaru.

  Osoba prowadząca:

  mgr Agnieszka Dziedzic – pedagog specjalny, logopeda-audiolog, neurologopeda kliniczny. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu pedagogiki specjalnej na seminarium naukowym: Lingwistyka edukacyjna. Zajmuje się programowaniem rozwoju językowego u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Chorwackiego Stowarzyszenia Metody Werbo-tonalnej (Hrvatska Verbotonalna Udruga). Autorka kilku artykułów naukowych dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Od kilku lat współpracuje z Polikliniką SUVAG w Zagrzebiu, zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu metody werbo-tonalnej. W wolnych chwilach podróżuje po krajach bałkańskich i uczy się języka chorwackiego.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/PrzetwarzanieSłuchowe_webi

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar przetwarzanie słuchowe, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Webinar organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IEL.

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym” - 26 listopada br.

  REJESTRACJA: https://bit.ly/2o74ScK

  Tytuł: Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Na czym polega generalizacja mowy u osoby z mutyzmem wybiórczym i dlaczego stanowi bardzo ważny element terapii.
  2. Zasady obowiązujące podczas przeprowadzania generalizacji mowy, kiedy się ona zaczyna, kto i jak ma ją realizować.
  3. Szczegółowe omówienie generalizacji mowy w poniższych obszarach:

  • Przedszkole/szkoła: gabinet w placówce, sala, klasa, szatnia, stołówka, łazienka, szatnia
  • Rodzina w domu oraz wyjazdy: do rodziny dalszej, na wczasy, wycieczki
  • Teren: poradnia, sklep, fryzjer, restauracja, plac zabaw
  • Zajęcia pozaszkolne: tańce, karate, plastyka.

  4. Pytania i odpowiedzi.

  Uczestnicy webinaru otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu w formie elektronicznej.

  Osoba prowadząca:


  mgr Maria Bystrzanowska - logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajdują się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Jako praktyk od kilkunastu lat zajmuje się skuteczną terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym i wspieraniem ich rodzin. Posiada dużą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Honorowy członek Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Jest autorką bestsellerowej książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii”. Jest także autorką wielu artykułów, dotyczących ww. zaburzenia, w tym m.in. artykułu naukowego pt. ,,Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku”, który ukazał się w grudniu 2018 r. w monografii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. ,,Głos - Język - Komunikacja 5”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.

  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2o74ScK

  Webinar: 59 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar generalizacja mowy, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą przyjmowane po zaksięgowaniu płatności.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Komu i dlaczego zagraża uzależnienie od internetu (IAD)?" - 5 grudnia br.

  REJESTRACJA: http://bit.ly/IAD_webiODN

  Tytuł: "Komu i dlaczego zagraża uzależnienie od internetu (IAD)??

  Czas trwania: 120 minut

  Godziny zajęć: 19:00-21:00

  Program webinaru:

  1. Cechy medialnego obrazu świata.
  2. Co prezentują media: „rzeczywistość obrazu” czy ”obraz rzeczywistości”.
  3. Wpływ mediów na świadomość i osobowość odbiorców, w tym przede wszystkim dzieci:
  • funkcje mediów
  • rodzaje wpływów medialnych
  • potencjalne obszary oddziaływań medialnych (poznawczy, emocjonalny i behawioralny)
  • socjotechniki manipulacyjne stosowane w mediach
  • medialny świat iluzji - szansa czy zagrożenie?
  4. Dziecko w roli odbiorcy i użytkownika mediów.
  5. Medialne wzorce przemocy a zachowania agresywne.
  6. Komu i dlaczego zagraża IAD? czyli o istocie netoholizmu.
  7. Rodzaje gier komputerowych czyli o potędze RPG.
  8. Działania informacyjne, edukacyjne i alternatywne jako formy szkolnych programów profilaktycznych odpierających presję medialną.

  Webinar organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Edukacji Logopedycznej. 

  Osoba prowadząca:

  dr Małgorzata Sitarczyk - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i i Innowacji w Lublinie. Od 1986 roku stała współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP. Zainteresowania naukowe: diagnoza psychologiczna na rzecz orzecznictwa sądowego, psychologia rodziny, psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka. Wieloletnia praktyka zawodowa w placówkach resocjalizacyjnych. Autorka i redaktorka trzech monografii i ponad 120 artykułów naukowych. Realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej, psychologii rodziny, psychologii wychowawczej, psychoprofilaktyki i psychologii sądowej.


  Zapisy, płatności:

  Formularz rejestracyjny: http://bit.ly/IAD_webiODN

  Webinar: 69 zł

  Opłatę za webinar należy uiścić na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar IAD, imię i nazwisko"

  UWAGA: Termin płatności to 2 dni robocze od momentu zapisu. Zgłoszenia będą zatwierdzane po zaksięgowaniu płatności.

  Webinar organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli IEL.

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenia, wystawiane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w całości webinaru oraz rozwiązanie testu wiedzy, który udostępniany jest online w końcowej części szkolenia.

  Nagranie webinaru zostanie udostępnione Uczestnikom w wiadomości mailowej w ciągu 2 dni roboczych od daty szkolenia. Dostęp jest ograniczony czasowo (5 dni)

  Zapraszamy!


Nagrania webinarów:


 • Webinar: "Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego" - NAGRANIE

  Tytuł: "Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego"

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Kto jest dwujęzyczny?

  2. Strategie dwujęzycznego wychowania i ich wpływ na rozwój mowy.

  3. Przebieg bilingwalnego rozwoju mowy (bilingwizm symultaniczny i sekundarny).

  4. Czynniki wpływające na rozwój mowy w sytuacji dwujęzyczności (dzieci powracające, dzieci imigrantów, dzieci z rodzin międzykulturowych).

  5. Profilaktyka zaburzeń mowy w dwujęzycznym wychowaniu i edukacji.

  Szkolenie będzie zawierało wiele konkretnych przykładów wynikających z rozległego doświadczenia zawodowego prelegentki.

  Webinar organizowany przez Instytut Edukacji Logopedycznej. 

  Osoba prowadząca:

  Aneta Nott-Bower - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, mgr logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, autorka publikacji naukowych, praktyk kształtowania komunikacji dzieci bilingwalnych, coach rodzin wielojęzycznych. Od kilkunastu lat prowadzi indywidualne zajęcia wspierające dwujęzyczny rozwój dzieci i dorosłych oraz zajęcia mające na celu redukowanie różnorodnych problemów komunikacyjnych związanych lub koegzystujących z przyswajaniem dwóch lub większej liczby języków. Opracowuje strategie skutecznego bilingwalnego wychowania w rodzinach wielokulturowych z różnych krajów, współpracuje z placówkami edukacyjnymi oraz uczelniami wyższymi. Realizuje szkolenia ukierunkowane na efektywność przekazywania i doskonalenia języka polskiego w sytuacji dwujęzyczności oraz przygotowujące logopedów i pedagogów na spotkanie z uczniem dwujęzycznym. Twórczyni serwisu „Bilingual House”, gdzie z zapałem popularyzuje wiedzę z zakresu bilingwizmu wśród rodziców, pedagogów i terapeutów. Bilingwizm widzi jako pasję, którą realizuje również w życiu prywatnym.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar dwujęzyczność - rozwój mowy dziecka, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.


  Zapraszamy!


 • Webinar: „Rola logopedy w terapii mutyzmu wybiórczego.” - NAGRANIE

  Tytuł: Rola logopedy w terapii mutyzmu wybiórczego.

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Różnicowanie trudności w komunikowaniu się (mutyzm wybiórczy, nieśmiałość, afazja i ASD).
  2. Badanie logopedyczne dziecka/ucznia z MW w przedszkolu/szkole, poradni.
  psychologiczno – pedagogicznej i w gabinecie.
  3. Terapia logopedyczna dziecka z MW.
  4. Współpraca logopedy z rodzicami, psychologiem i nauczycielami.

  Szkolenie będzie zawierało dużo konkretnych przykładów wynikających z dużego doświadczenia zawodowego prelegentki.

  Osoba prowadząca:


  mgr Maria Bystrzanowska - logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajdują się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Jako praktyk od kilkunastu lat zajmuje się skuteczną terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym i wspieraniem ich rodzin. Posiada dużą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Honorowy członek Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Jest autorką bestsellerowej książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii”. Jest także autorką wielu artykułów, dotyczących ww. zaburzenia, w tym m.in. artykułu naukowego pt. ,,Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku”, który ukazał się w grudniu 2018 r. w monografii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. ,,Głos - Język - Komunikacja 5”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar mutyzm dla logopedów, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.


  Zapraszamy!


 • Webinar: „Usłyszeć, żeby zrozumieć – jak pracować z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu w klasie ogólnodostępnej?” - NAGRANIE

  Tytuł: Usłyszeć, żeby zrozumieć – jak pracować z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu w klasie ogólnodostępnej?

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Rodzaje (typy) uszkodzeń zależne od stopnia ubytku słuchu u dziecka.
  2. Funkcjonowanie dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej.
  3. Przykłady trudności językowych dziecka.
  4. Wskazówki praktyczne: jak pracować z dziecka z niedosłuchem w klasie/szkole ogólnodostępnej.

  Osoba prowadząca:

  dr Amelia Dziurda Multan dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, od ponad 20 lat pracuje w szkole ogólnodostępnej, współpracuje też z placówkami integracyjnymi oraz uczelniami wyższymi; surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta II stopnia Integracji Sensorycznej;

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar dziecko z uszkodzeniem słuchu, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.


  Zapraszamy!


 • Webinar: „Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce.” - NAGRANIE

  Tytuł: Mutyzm wybiórczy w teorii i w praktyce.

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Istota, przyczyny i objawy mutyzmu wybiórczego.
  2. Sytuacja dziecka z MW w przedszkolu, szkole i w domu,
  3. Kto i jak diagnozuje MW,
  4. Skuteczne metody terapii MW,
  5. Generalizacja mowy.

  Uczestnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Czy mutyzm wybiórczy to współczesna moda, czy to coś innego?
  • Czy rodzice mają wpływ na pojawienie się u dziecka mutyzmu wybiórczego?
  • Dlaczego dziecko będące na spacerze milknie na widok kolegi z grupy
   przedszkolnej/klasy?
  • Na czym polega tzw. triada oddziaływań na dziecko z MW?
  • Jakie metody terapii MW są skuteczne?
  • Dlaczego ważna jest generalizacja mowy?

  Szkolenie zawiera dużo konkretnych przykładów wynikających z dużego doświadczenia zawodowego prelegentki.

  Osoba prowadząca:


  mgr Maria Bystrzanowska - logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań terapeutycznych znajdują się diagnoza i terapia różnych zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży. Jako praktyk od kilkunastu lat zajmuje się skuteczną terapią dzieci z mutyzmem wybiórczym i wspieraniem ich rodzin. Posiada dużą wiedzę teoretyczną i doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Honorowy członek Stowarzyszenia ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Jest autorką bestsellerowej książki ,,Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów” oraz współautorką książki ,,Mutyzm wybiórczy. Skuteczne metody terapii”. Jest także autorką wielu artykułów, dotyczących ww. zaburzenia, w tym m.in. artykułu naukowego pt. ,,Terapia logopedyczna dziecka z mutyzmem wybiórczym. Opis i analiza przypadku”, który ukazał się w grudniu 2018 r. w monografii Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. ,,Głos - Język - Komunikacja 5”. Jest cenionym w Polsce ekspertem w tej dziedzinie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar mutyzm, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy" - NAGRANIE

  Tytuł: FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. FAS/FASD - informacje ogólne, przyczyny, objawy.
  2. Zaburzenia pierwotne i wtórne.
  3. Umiejętności poznawcze, funkcjonowanie psychospołeczne.
  4. Przekrojowy rozwój dziecka z FASD do dorosłości.
  5. Zasady pracy/opieki.
  6. Specyficzne strategie postępowania, rozwiązania możliwe do zastosowania w sali lekcyjnej.
  7. Różne sposoby adaptacji warunków, otoczenia, pomocy do potencjalnych możliwości ucznia z FASD.
  8. Strategie postępowania z dzieckiem o obniżonych możliwościach poznawczych.

  Osoba prowadząca:

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar FAS, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

  Zapraszamy!


 • Webinar: "Zaburzenia koncentracji uwagi - teoria i praktyka" - NAGRANIE

  Tytuł: Zaburzenia koncentracji uwagi - teoria i praktyka

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. ADHD/ADD- podobieństwa, różnicowanie.
  2. Typy ADHD/ADD wg dr D. Amena.
  3. Koncentracja, jako funkcja wykonawcza.
  4. Zespół Zaburzeń Uwagi - specyfikacja.
  5. Zaburzenia koncentracji podczas zajęć (organizacja pracy, otoczenia, czynniki fizjologiczne).
  6. Wybrane interwencje w pracy z dzieckiem z ADD.
  7. Porady praktyczne (dieta, wskazówki dotyczące efektywności nauki i pracy).
  8. Przykładowe ćwiczenia.

  Osoba prowadząca:

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar koncentracja, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

   

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Oddech to podstawa - prawidłowe nawyki oddechowe" - NAGRANIE

  Tytuł: Oddech to podstawa - prawidłowe nawyki oddechowe

  Czas trwania: 90 minut

  Program webinaru:

  1. Jak pracować nad prawidłowym oddychaniem w trakcie terapii logopedycznej?
  2. Czym jest Lax Vox?
  3. Jak go zastosować w terapii logopedycznej?
  4. Jakie ćwiczenia wykonywać, aby kształtować prawidłowe nawyki oddechowe?

  Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i inne pytania, koniecznie zapisz się już dziś na webinar prowadzony przez wykwalifikowanego trenera emisji głosu, logopedę Sylwię Zasadę, która na co dzień pracuje z dziećmi i dorosłymi, dbając o prawidłowy oddech jako podstawę właściwej emisji głosu (fonacji, artykulacji i dykcji).

  Osoba prowadząca:

  mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar oddychanie, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

   

  Zapraszamy!


 • Webinar: „ABC początkującego logopedy” - NAGRANIE

  Tytuł: ABC początkującego logopedy

  Czas trwania: 90 minut

  Program webinaru:

  1. Spotykam się z Pacjentem – i co dalej?
  2. Co początkujący logopeda wiedzieć powinien o:

  • Stymulacji rozwoju mowy dziecka,
  • Diagnozie logopedycznej,
  • Etapach pracy korekcyjnej,
  • Przebiegu zajęć logopedycznych,
  • Wprowadzaniu głoski,
  • Automatyzacji głoski.

  3. Scenariusz zajęć logopedycznych: „Leśne z sową pohukiwanie – ćwiczenia oddechowe”.*

  4. O współpracy z rodzicami słów kilka.

  *uczestnicy otrzymują szczegółowy scenariusz w pliku PDF, ponadto: grafiki (na temat: stymulacji rozwoju mowy dziecka, diagnozy logopedycznej, etapów pracy korekcyjnej, przebiegu zajęć logopedycznych, wprowadzaniu głoski, automatyzacji głoski); karty Piotruś/ memo do utrwalania głoski „R”.

  Osoba prowadząca:

  mgr Sylwia Zasada - trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar ABC logopedy, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

  Zapraszamy!


 • Webinar: „Kaizen w logopedii, czyli małymi krokami do dużego sukcesu" - NAGRANIE

  Tytuł: Kaizen w logopedii, czyli małymi krokami do dużego sukcesu

  Czas trwania: 120 minut

  Program webinaru:

  1. Filozofia Kaizen – założenia ogólne.
  2. Kaizen – zastosowanie w pracy psychopedagogicznej.
  3. Naturalny przebieg mechanizmu walki i ucieczki przy zastosowaniu Kaizen.
  4. Małe pytania, małe myśli, małe działania.
  5. Teoria rozbitych okien.
  6. Pięć razy dlaczego.
  7. Kaizen, czyli zmiana na lepsze. Rewolucja bez rewolucji.

  Osoba prowadząca: 

  mgr Joanna Nienałtowska-Padło - pedagog, psychoprofilaktyk, coach, doświadczony trener Rad Pedagogicznych, pracuje z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi indywidualne zajęcia wpierające rozwój, zajęcia mające na celu redukowanie problemów szkolnych oraz realizujące zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizuje także warsztaty rozwijające, ukierunkowane na efektywność uczenia się, zajęcia socjoterapeutyczne i uprawniające rozwój społeczny. Pedagogikę traktuje jako pasję, więc stara się śledzić na bieżąco nowe trendy w zakresie uczenia i wychowania oraz wprowadzać je w życie.

  Zapisy, płatności:

  W celu otrzymania dostępu do webinaru należy:

  - uiścić opłatę w wysokości 59 zł na konto: mBank: 33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 w tytule przelewu wpisując "webinar Kaizen, imię i nazwisko",

  - przesłać potwierdzenie przelewu na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl

  UWAGA: Link z dostępem do webinaru zostanie przesłany na e-mail, link wygasa po upływie 5 dni.

   

  Zapraszamy!


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

+48 505 255 435

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Nasza siedziba

lib-img_6631
lib-img_6797
lib-img_6791
lib-dscn0642