fbpx

Szkolenia

Opis

 

Godziny zajęć: sobota 09:00-18:00, niedziela 09:00-16:00 (18h dydaktycznych)

Grupa docelowa: Logopedzi, neurologopedzi, psycholodzy (specjalizujący się w terapii jąkających się)

Koszt szkolenia: 830 zł

Cel szkolenia:

 • Opanowanie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat wykorzystania wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Opanowanie przez uczestników praktycznej wiedzy dotyczącej wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów;
 • Opanowanie przez uczestników odpowiedniej wiedzy praktycznej dotyczącej zapoznania słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych, w tym Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka;

Program szkolenia:

1. Wykorzystanie wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Zawarcie kontraktu terapeutycznego z rodziną / osobami wspierającymi proces terapii pacjenta

3. Praktyczne omówienie niektórych programów terapeutycznych polskich i zagranicznych.

4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.

5. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych powyższego i innych programów – uczenie się opracowywania scenariuszy do sesji indywidualnych i grupowych.

6. Przepracowanie na sobie niektórych technik terapeutycznych zawartych w programach, w tym m.in. Techniki Przedłużonego Mówienia, Techniki Delikatnego Startu Mowy, Psychodramy, Wizualizacji (i innych technik psychoterapeutycznych), Metody „Echo”, Socjoterapii i „Odczulania”, Technik oddechowych itp.

7. Praktyczna prezentacja wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów, np. logopeda – specjalista wz. emisji głosu, jąkania i psycholog; logopeda, psycholog i pedagog specjalny itp.

8. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (na płytach DVD oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).

9. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania na płytach DVD) – komentarz praktyczny, porównanie z programami stosowanymi w Polsce.

10. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).

11. Dyskusja podsumowująca warsztaty i potwierdzająca zdobycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami płynności mówienia.

Adres szkolenia: Poznań

 

UWAGA: Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz obszerny pakiet materiałów pomocowych do terapii (materiałów, które będą omawiane podczas zajęć). Warsztat przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I stopień (wyjątkowo: absolwenci Podyplomowego Studium Neurologopedii SWPS w W-wie).

Na warsztat należy zabrać z sobą materiały przekazane na wcześniejszym szkoleniu.

 

Prowadzący

dr Mieczysław Chęciek – od ponad 30.lat prowadzi diagnostykę i terapię osób niepłynnie mówiących, w tym jąkających się (dzieci, młodzież i dorośli); prowadzi wykłady z zakresu balbutologopedii na kilku podyplomowych studiach logopedii i neurologopedii, także ogólnopolskie warsztaty naukowo-szkoleniowe dla logopedów z zakresu diagnozy i terapii jąkania; autor metod diagnozy i terapii jąkających się; autor kilkudziesięciu prac na powyższy temat opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym (patrz też: www.jakanie-terapia.pl).

mgr Edwin Bażański – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, logopeda ( studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, neurologopeda (studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu) oraz studia podyplomowe z Psychologii Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Od dwudziestu ośmiu lat zajmuje się szeroko pojętą Emisją Głosu prowadząc szkolenia i warsztaty dla pedagogów, menadżerów i logopedów oraz wykłady i ćwiczenia na kilku uczelniach w kraju. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Wrocławskiego, pisząc rozprawę doktorską na temat Emisji Głosu w Dysfluencji Mowy a także terapeutą w Specjalistycznym Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Przyczyny nieprawidłowości oddechowych oraz efektywność terapii emisyjnej w niepłynności mowy stały się głównym tematem badań naukowych. Od kilku lat współprowadzi z dr. Mieczysławem Chęćkiem ogólnopolskie warsztaty naukowo – szkoleniowe 1. i 2.stopnia z zakresu diagnostyki i terapii zaburzeń płynności mówienia (w tym jąkania i giełkotu).

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:21
Rezerwacje do:14/11/2021 23:00
Zaczyna się:20/11/2021 09:00
Kończy się:21/11/2021 16:00
Lokalizacja:Poznań

Rezerwacja

Cena:
zł 830.00
Rejestracja Logowanie zrobić rezerwację

Pytania i odpowiedzi


 • Czy mogę z jednego konta zapisać inne osoby/osobę?

  Nie można zapisywać innych osób z jednego konta, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

  Zakładając konto, podają Państwo dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, nie można zatem zrobić tego za kogoś. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do założenia konta i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobiście.

  W przypadku dokonania rezerwacji za kogoś, taka rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl lub wypełnić formularz podczas dokonywania rezerwacji na szkolenie.

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Gabinety, zajęcia w placówkach:

+48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl