fbpx

Szkolenia

Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Opis

 

Prowadzący:

prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska- doktor habilitowany w zakresie językoznawstwa (specjalność logopedyczna), profesor nadzwyczajny Instytutu Języka Polskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności prymarnych, takich jak np. oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną. Zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie i funkcjonalnie, a także teorią i metodyką terapii dyslalii. Była wieloletnim redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, a także członkinią Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN (obecnie Komisja nie działa);  w trzech kadencjach była aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Wydała 6 monografii i ponad 100 artykułów, w tym np. książki: Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (Kraków 2011), Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego (Bytom 2013, 2017), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń (Bytom 2017, 2019), Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań (Katowice 2019). Od ponad 30 lat jest praktykującym logopedą, który zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy dzieci i dorosłych z różnymi dysfunkcjami.

Godziny zajęć: czwartek 09:00-18:00, piątek 09:00-14:00 (16h dydaktycznych)

Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii

Koszt szkolenia: 820 zł

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników ze strategiczną metodą usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej z wykorzystaniem wykładu problemowego, ćwiczeń praktycznych i filmu.

Program:
    1.    Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
    2.    Mity na temat dyslalii.
    3.    Fonem a głoska.
    4.    Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
    5.    Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
    6.    Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
    7.    Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
    •    Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
    •    Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
    •    Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
    8.    Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
    •    Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
    9.    Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
    •    Procedura a metoda i strategia.
    •    Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
    •    Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
    •    Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
    10.    Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
    11.    Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
    •    Konstruowanie przedpola artykulacji.
    •    Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
    •    Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych. Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.

Ćwiczenia praktyczne.
    •    Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.

Ćwiczenia praktyczne.
    •    Aktywizacja głoski w większej strukturze.
    •    Polaryzacja głoski.
    •    Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Adres szkolenia: Kraków

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą lusterka (najlepiej stojące), szpatułek i rękawiczek.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (jeśli w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę).

Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegóły wydarzenia

Dostępność:4
Rezerwacje do:09/12/2021 23:59
Zaczyna się:09/12/2021 09:00
Kończy się:10/12/2021 14:00
Lokalizacja:Kraków

Rezerwacja

Cena:
zł 820.00
Rejestracja Logowanie zrobić rezerwację

Pytania i odpowiedzi


 • Czy mogę z jednego konta zapisać inne osoby/osobę?

  Nie można zapisywać innych osób z jednego konta, ponieważ jest to niezgodne z obowiązującym prawem.

  Zakładając konto, podają Państwo dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie, nie można zatem zrobić tego za kogoś. Każdy uczestnik szkolenia jest zobowiązany do założenia konta i wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobiście.

  W przypadku dokonania rezerwacji za kogoś, taka rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.

 • Jak dokonać rezerwacji na szkolenie?

  W celu zapisania się na szkolenie należy założyć konto lub zalogować się, a następnie w ogłoszeniu o szkoleniu kliknąć "rezerwuj teraz" postępując wg dalszej instrukcji. Rezerwacja zostaje potwierdzona po dokonaniu wpłaty wymaganej zaliczki.

 • Kiedy i w jaki sposób mam podać dane do faktury?

  Dane do faktury należy wysłać e-mailem na adres: biuro@instytutlogopedyczny.pl lub wypełnić formularz podczas dokonywania rezerwacji na szkolenie.

 • Kiedy otrzymam fakturę?

  Z reguły faktury wystawiamy 1 dnia roboczego po szkoleniu (po wykonaniu usługi), jednakże w przypadku, gdy pracodawca wymaga jej wcześniej (np. przed zakończeniem danego roku) prosimy o kontakt e-mailowy z biurem w tej sprawie: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Po dokonaniu wpłaty zaliczki/całości kwoty szkolenia okazało się, że placówka dofinansuje mi to szkolenie, czy otrzymam zwrot kosztów i fakturę?

  Tak. Prosimy o przesłanie informacji dotyczących faktury (dane, termin płatności) pod adres e-mailowy z biurem: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy mogę dokonać anulowania rezerwacji?

  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie takiej informacji pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Czy w przypadku rezygnacji ze szkolenia otrzymam zwrot kosztów?

  W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

  • W terminie do 10 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty,
  • W terminie do 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia przysługuje zwrot w wysokości 50% kwoty stanowiącej całość opłaty za szkolenie,
  • W terminie poniżej 4 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia lub w przypadku braku zgłoszenia nieobecności wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 • Mam dofinansowanie z kilku placówek do szkolenia/szkoleń, czy mogę otrzymać kilka faktur?

  Tak, oczywiście. Prosimy wówczas o przesłanie danych do faktury wraz z kwotą dofinansowania pod adres e-mailowy: biuro@instytutlogopedyczny.pl

 • Co to jest kod QR i jak go używać?

  Kod QR jest dodatkowym sposobem do szybkiego dostępu do informacji o szkoleniu. W tym celu należy użyć aplikacji do skanowania kodów QR, wówczas wyświetlą się szczegółowe informacje.„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Gabinety, zajęcia w placówkach:

+48 881 527 414

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl