24 paź
h. 08:30

Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce wraz z interpretacją zapisów w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Lublin
Jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole i przedszkolu? Jak interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
25 paź
h. 09:00

Jak pracować z agresywnym uczniem?

Szkolenie online
Szkolenie dedykowane nauczycielom i wychowawcom pracującym z dziećmi. Porusza temat agresji kompleksowo – od jej przyczyn do skutków. Przedstawione zostaną metody rozumienia i reagowania w sytuacjach trudnych zachowań dzieci.
9 lis
h. 16:00

Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

Lublin
Czym jest dysleksja? Jak rozpoznać dziecko z grupy ryzyka dysleksji? Jaką pomoc zastosować, aby skutecznie skompensować deficyty rozwojowe odpowiadające za trudności w czytaniu i pisaniu? Jak powinna wyglądać współpraca szkoły, rodziców i terapeutów?
15 lis
h. 09:00

Diagnoza funkcji dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP–R

Lublin
Przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania narzędzia PEP-R w tworzeniu programów terapeutycznych dla dzieci z ASD (zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
17 lis
h. 17:00

Zabawy z matematyką dla dzieci w przedszkolu. Wielka matematyka dla małych.

Szkolenie online
Pomysły organizowania dzieciom doświadczeń potrzebnych do rozumienia i stosowania podstawowych pojęć matematycznych.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl