Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym

Prowadzący:
mgr Aneta Giczewska, mgr Renata Ulman-Bogusławska
Informacje o prowadzącym:
mgr Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT - Bobath, pedagog specjalny, doradca noszenia ClauWi; mgr Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapeuta karmienia, Certyfikowany Instruktor masażu Shantala dla niemowląt; współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka”.
Termin:
2018-02-17
do 2018-02-18
Godziny zajęć:
sobota 9:00 – 17:00, niedziela 8:00 – 13:00
Miejsce:
Lublin
Cena:
450 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy na temat diagnostyki rozwoju psychoruchowego oraz zapoznanie z programem wczesnej interwencji terapeutycznej.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, fizjoterapeuci, terapeuci różnych specjalności

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6-7, II piętro

Ilość osób: 15-18

 

Uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego stroju oraz lalek do ćwiczeń.

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 03 lutego.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Treści programowe

 

BLOK I. „Wczesna diagnostyka rozwoju psychoruchowego. Elementy pielęgnacji, stymulacji oraz terapii”

 

-        Prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka od 0. -12. miesiąca.

-        Uwarunkowania rozwoju dziecka.

-        Niepokojące objawy rozwoju dziecka.

-        Stymulacja rozwoju oraz organizacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z  potrzebami rozwojowymi.

-        Zasady pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia.

-        Elementy terapii dziecka ryzyka (część praktyczna).

-        Zasady pielęgnacji, pozycje ułożeniowe oraz sposoby rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie (część praktyczna).

-        Dotyk - noszenie, masowanie, kołysanie.

-        Podstawowe założenia usprawniania neurorozwojowego według B. i K. Bobath.  

 

BLOK II. „Elementy pediatrii i neonatologii”

 

-        Model wczesnej interwencji. Podejście interdyscyplinarne.

-        Prenatalne uwarunkowania rozwoju dziecka. Rozwój płodowy i jego wpływ na dalszy rozwój dziecka.

-        Czynniki zakłócające przebieg rozwoju w okresie płodowym.

-        Uwarunkowania rozwoju dziecka.

-        Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny a cięcie cesarskie.

-        Noworodek – ocena kliniczna po urodzeniu. Skala Apgar. Skala Dubowitza. Skala Ballarda. Skala Amiel – Tison.

-        Noworodek z niską masą urodzeniową ciała a wcześniak. Cechy kliniczne. Czynniki ryzyka. Konsekwencje dla dalszego rozwoju.

-        Żółtaczka fizjologiczna noworodka. Żółtaczka patologiczna. Żółtaczka jąder podkorowych. Hiperbilirubinemia.

-        Niedotlenienie okołoporodowe (system Cool – Cap).

 

BLOK III. „Elementy diagnozy małego dziecka”

 

-        Obserwacja małego dziecka – wielowymiarowość. 

-        Kryteria/ aspekty obserwacji dziecka w 1. roku życia (ruch, zabawa, karmienie, komunikacja, interakcja).

-        Dziecko z grupy wysokiego ryzyka – obserwacja.

 

BLOK IV. „Wczesna interwencja logopedyczna”

 

-        Zdolności oralno – motoryczne małego dziecka. Etapy rozwoju w 0.-12. m.ż.

 

-        Medycyna w logopedii – logopeda na oddziale noworodkowym (patologia noworodka, neonatologia).

 

-        Profilaktyka logopedyczna noworodków i niemowląt – podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego, tj. pokarmowych.

 

-        Odruchowe reakcje oralne (norma i patologia). Proces rozwoju odruchów istotnych dla rozwoju mowy – kalendarz neurologiczny.

-        Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w 1. roku życia.                   

-        Kalendarz funkcji pokarmowych - wprowadzanie pokarmów stałych (łyżeczka, kubeczek, słomka, konsystencja). Gryzienie, żucie - elementy.

-        Pozycjonowanie małego dziecka – kryteria ważności dla terapeuty. „Bird feeding”.

-        Czynniki ograniczające warunki oralno - motoryczne – skrócone wędzidełko podjęzykowe. Materiał filmowy.

-        Rozwój mowy i komunikacji w pierwszych 12. miesiącach życia. Formy aktywności prelingwalnej. Stymulacja orofacjalna. Monitoring.

 

 

BLOK V. „Wczesna interwencja terapeutyczna - elementy”

 

-        Wczesna interwencja terapeutyczna

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }