Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Kraków: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem

Prowadzący:
mgr Magdalena Tarnawska, mgr Katarzyna Orzeł
Informacje o prowadzącym:
mgr Magdalena Tarnawska - logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem. mgr Katarzyna Orzeł - psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta systemowej terapii rodzin, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Poradni Specjalistycznej dla dzieci z autyzmem, edukator osób dorosłych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i terapii osób z autyzmem.
Termin:
2017-10-21
do 2017-10-22
Godziny zajęć:
Sobota 09:00 – 18:00, niedziela 09:00-14:00; (18h dydaktycznych)
Cena:
450 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie się ze specyfiką rozwoju małego dziecka z autyzmem, diagnozowanie i terapia dziecka z autyzmem.
Grupa docelowa:
Pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, rodzice, studenci, wszystkie osoby pracujące z dziećmi z autyzmem

 

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Kraków, Niepubliczne Przedszkole 'Przystanek Przedszkolak' , ul. Prądnicka 10

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed szkoleniem.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju – podstawy prawne.

2. Specyfika rozwoju małego dziecka z autyzmem.

3. Kompleksowa diagnoza – zespołowy styl pracy (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna,

logopedyczna, medyczna).

4. Wieloprofilowa terapia dziecka z autyzmem.

5. Udział rodzica w terapii dziecka.

6. Prezentacja metody pracy matki z dzieckiem jako przykład wczesnej interwencji psychologicznej.

7. Od zabawy do komunikacji – praca logopedy z dzieckiem z autyzmem.

8. Zajęcia warsztatowe.

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }