Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Kraków: Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym

Prowadzący:
dr Katarzyna Węsierska
Informacje o prowadzącym:
adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe oraz praktyka logopedyczna koncentrują się na zaburzeniach płynności mowy. Jest współautorką i autorką książek z zakresu terapii logopedycznej oraz licznych publikacji z tej dziedziny – naukowych i popularnonaukowych, w tym narzędzi diagnostycznych. W ramach prowadzonych przez nią projektów badawczych współpracuje z ośrodkami logopedycznymi w kraju i za granicą. Jest koordynatorką terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się działającej na Uniwersytecie Śląskim. Jako pierwsza polska logopedka ukończyła Europejską Kliniczną Specjalizację Zaburzeń Płynności Mowy – ECSF (European Clinical Specialization in Fluency Disorders). Uczestniczyła także w licznych stażach i szkoleniach, w kraju i za granicą.
Termin:
2017-10-14
do 2017-10-15
Godziny zajęć:
sobota 09:00-17:00 niedziela 09:00-13:30 (15h dydaktycznych)
Miejsce:
Kraków
Cena:
420 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z metodyką działania w terapii jąkania u dzieci w wieku szkolnym.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, psychologowie oraz terapeuci różnych specjalności

Liczba miejsc: 18-26

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Prądnicka 10 - Niepubliczne Przedszkole 'Przystanek Przedszkolak'

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy opłacić zaliczkę za szkolenie w wysokości 20 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy uiścić po uzgodnieniu e-mailowym.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jąkanie – wprowadzenie teoretyczne, ustalenia terminologiczne i etiologia zaburzenia.
2. Stadia rozwoju jąkania.
3. Wieloaspektowa diagnoza jąkania chronicznego – z uwzględnieniem modelu ICF (
International Classification of Functioning, Disability, and Health) i założeń EBP (evidence-based practice) – praktyki logopedycznej opartej na dowodach.
4.
Od czego zacząć? Przygotowanie fundamentów pod skuteczną terapię.
5. Rodzaje interwencji terapeutycznej w jąkaniu chronicznym:
- kształtowanie płynności mówienia – mówienie bardziej płynne,
- modyfikowanie jąkania – jąkanie bardziej płynne,
terapie hybrydowe – kombinacja obu podejść.
6. Wykorzystanie elementów wybranych podejść wywodzących się z psychoterapii (np. (ACT –
Acceptance and Commitment Therapy, CBT – Cognitive Behavioral Therapy, Mindfulness, SFBT
Solution Focus Brief Therapy i in.).
7. Zasady budowania optymalnej relacji terapeutycznej logopeda-dziecko i jego rodzina.
8. Praktyczne strategie udzielania wsparcia uczniowi jąkającemu się w środowisku szkolnym.
9. Rekomendacja pomocnych materiałów i źródeł przydatnych informacji na temat jąkania.

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }