Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Integracja odruchów ustno-twarzowych poziom 1

Prowadzący:
mgr Joanna Kowalewska
Informacje o prowadzącym:
fizjoterapeuta, ukończone studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i neurologopedii. Licencjonowany terapeuta i instruktor programów MNRI® – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration. Doświadczenie zdobywała na turnusach terapeutyczno-rehabilitacyjnych w kraju i za granicą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut dr Svietlany Masgutovej. Od wielu lat prowadzi własną praktyką terapeutyczną pracując z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim i Gdańskim oraz z Dolnośląską Szkołą Wyższą Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Podyplomowych Studiów Logopedii, Neurologopedii Klinicznej, Oligofrenologopedii oraz Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Systematycznie podnosi swoją wiedzę biorąc udział w licznnych konferencjach i szkoleniach. Jest terapeutą Bowtech oraz instruktorem masażu Shantala. Ukończyła również szkolenia z arteterapii, kinezjologii edukacyjnej, dotyku dla zdrowia, neurofunkcjonalnej reorganizacji Metodą Padovan, neuromotorycznej regulacji obszarów ustno-twarzowych. W Niepublicznej Szkole „Dar Losu” prowadzi diagnozę stopnia integracji odruchów i terapię integracji odruchów wg. Metody Masgutovej.
Termin:
2018-10-06
do 2018-10-07
Godziny zajęć:
sobota 09:00-17:00, niedziela 09:00-15:00 (18h dydaktycznych)
Miejsce:
Lublin
Cena:
650 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z nowym programem terapeutycznym skierowanym na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii

Ilość miejsc: 20-34

Miejsce szkolenia: Lublin Hotel Agit, ul. Wojciechowska 29

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 250 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 września.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na tym szkolenie NIE obowiązuje żaden rabat wynikający z wylosowanego vouchera, karty lojalnościowej etc.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

Integracja odruchów ustno-twarzowych - jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Swietłanę Masgutową, na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

 

  1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
  2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
  3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutowej – koncepcja terapii integracyjnej
  4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutowej
  5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
  6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych
Harmonogram szkoleń Załóż konto }