Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna

Prowadzący:
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Informacje o prowadzącym:
Prof. UŚ, doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor UŚ w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności biologicznych, takich jak oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Autorka prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną i socjolingwistyką. Danuta Pluta-Wojciechowska zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie, a także teorią i metodyką dyslalii. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, członkiem Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, od trzech kadencji aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od czerwca 2011 roku do czerwca 2017 roku - była zastępcą Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.
Termin:
2018-07-01
do 2018-07-02
Godziny zajęć:
niedziela 10.00 - 18.30; poniedziałek 9.00 - 13.45 (16h dydaktycznych)
Miejsce:
Lublin
Cena:
620 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności w diagnozie i terapii dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
Grupa docelowa:
Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii

Ilość miejsc: 15-23

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 6 (IEL)

 

Uczestnicy są proszeni o zabrania ze sobą lusterek.

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 180 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 16 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 1. Rozszczep wargi i podniebienia jako zaburzenie wieloukładowe i wielopłaszczyznowe w świetle najnowszych badań logopedycznych.
 2. Etiologia, patogeneza i klasyfikacja rozszczepów.
 3. Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe w przypadku rozszczepu.
 4. Czynności prymarne i ich rola w budowaniu biomechanicznej bazy artykulacji.
 5. Wielospecjalistyczne leczenie dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.
 6. Cechy dyslalii i alalii rozszczepowej.
 • Podstawy fonetyki „mowy rozszczepowej”.
 • Objawy i przyczyny alalii rozszczepowej.
 1. Paradygmat diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem od urodzenia.
 2. Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem.
 • Pomoc rodzicom nienarodzonego dziecka z rozszczepem.
 • Dziecko w pierwszym roku życia: postępowanie logopedyczne z dzieckiem przed, pomiędzy i po operacjach chirurgicznych.
 • Dziecko w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym: strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów, w tym rozwojowa i terapeutyczna sekwencja terapii głosek, progowe warunki wywoływania głosek, wywoływanie głosek metodą analityczną i syntetyczną; terapia w przypadku nosowania otwartego funkcjonalnego i strukturalnego.
 1. Czynniki determinujące wyniki terapii.
 2. Rola logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu zespołowym dziecka z rozszczepem, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z foniatrą.

 

Harmonogram szkoleń Załóż konto }