Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3-4 roku życia z dyslalią obwodową

Prowadzący:
dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Informacje o prowadzącym:
Prof. UŚ, doktor habilitowany (językoznawstwo stosowane, specjalność logopedia), profesor UŚ w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Główne zainteresowania naukowe dotyczą zaburzeń mowy u dzieci z wadą w obrębie środkowej części twarzoczaszki, z zaburzeniami czynności biologicznych, takich jak oddychanie i przyjmowanie pokarmów. Autorka prowadzi badania mowy w dyskursie zaburzonym wykorzystując ujęcie związane z lingwistyką kognitywną i socjolingwistyką. Danuta Pluta-Wojciechowska zajmuje się również patofonetyką związaną w szczególności z zaburzeniami realizacji fonemów warunkowanych konstytucjonalnie, a także teorią i metodyką dyslalii. Jest redaktorem naczelnym rocznika „Forum logopedyczne”, członkiem Komisji Zaburzeń i Rozwoju Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, od trzech kadencji aktywnym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, a od czerwca 2011 roku do czerwca 2017 roku - była zastępcą Przewodniczącego Zarządu Głównego PTL.
Termin:
2018-06-30
do 2018-07-01
Godziny zajęć:
I grupa: SOBOTA 10:00-16:30 (8h dydaktycznych) - - nabór zamknięty
II grupa: NIEDZIELA 10:00-16:30 (8h dydaktycznych)

Szkolenie jest JEDNODNIOWE.
Miejsce:
Lublin
Cena:
380 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zdobycie wiedzy i umiejętności na temat diagnozy i terapii zaburzeń ustnej fazy połykania.
Grupa docelowa:
Logopedzi, neurologopedzi, studenci logopedii

Ilość miejsc: 15-23

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 6 (IEL)

 

Uczestnicy są proszeni o zabrania ze sobą lusterek.

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

  1. Rozwój czynności prymarnych w ontogenezie.
  2. Transformacja połykania. O problemach nierozstrzygniętych.
  3. Prototypy biomechaniczne a artykulacja.
  4. Diagnoza oddychania i połykania w aspekcie pracy języka w fazie ustnej z perspektywy logopedyczno-ortodontycznej oraz laryngologicznej. Analiza objawów i ich przyczyn.

Ćwiczenia praktyczne.

  1. Programowanie logopedycznej terapii w przypadku zaburzeń połykania i oddychania na tle innych czynności zespołu orofacjalnego, w tym artykulacji.
  2. Rewizja logopedycznych ćwiczeń tzw. pionizacji języka. Proste i złożone ćwiczenia warg i języka.
  3. Etapy ćwiczeń, rodzaje ćwiczeń,  nauka oddychania i połykania.

Ćwiczenia praktyczne.

  1. Ćwiczenia oddychania i połykania a nauka artykulacji w kontekście ćwiczeń pozycji Inter-Speech.

 

Harmonogram szkoleń Załóż konto }