Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Dyzartria wyzwaniem logopedy

Prowadzący:
mgr Magdalena Mazur
Informacje o prowadzącym:
Neurologopeda, surdologopeda, terapeuta Empathy Dolls, terapeuta karmienia terapeutycznego z wykorzystaniem elementów koncepcji Human Touh, provider – terapeuta metody Johansena IAS, terapeuta miofunkcjonalnym, terapeuta regulatorów funkcji MFS, terapeuta kinesiotapingu neurologopedycznego oraz zagorzała entuzjastka terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, zwłaszcza metody symultaniczno – sekwencyjnej. Właścicielka Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitcji NSL Magdalena Mazur z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w placówkach oświatowych tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, szkoła, przedszkole.
Termin:
2018-06-23
Godziny zajęć:
09:00-17:00 (10h dydaktycznych)
Miejsce:
Warszawa
Cena:
400 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników z najnowszym podejściem do diagnozy i terapii zaburzeń dyzartrycznych. Wyposażenie uczestników w umiejętności planowania oddziaływań terapeutycznych i pracy z pacjentem. Zapoznanie z najnowszymi metodami terapeutycznymi.
Grupa docelowa:
Neurologopedzi, logopedzi, studenci logopedii.

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Warszawa, CSK Jupiter ul. Towarowa 22

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 02 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 1. Dyzartria, anartria – etiologia i patogeneza zaburzeń.
 2. Mowa w aspekcie zmian dyzartrycznych.
 3. Zespoły i jednostki chorobowe, którym mogą towarzyszyć zaburzenia dyzartryczne.
 4. Diagnoza dyzartrii a inne zmiany w mowie (dyzartria a afazja, anartria, apraksja języka, jąkanie, demencja).
 5. Mózgowe porażenie dziecięce – ujęcie funkcjonalne. Diagnozowanie dyzartrii w MPD.
 6. Metody diagnozy dyzartrii. Kliniczna ocena oddychania, fonacji, artykulacji i prozodii w wypowiedziach osób z różnymi typami dyzartrii.
 7. Różnice między zaburzeniami dyzartrycznymi u dzieci i u dorosłych – skala dyzartrii dla dzieci i dla dorosłych– przeprowadzanie badania i ocena wyników
 8. Dysfagia w dyzartrii: jak przebiega połykanie; zaburzenia połykania; badanie połykania; terapia dysfagii.
 9. Kompleksowa terapia pacjenta dyzartrycznego – nowoczesne podejście:

- Ett – Hno Elastic Therapeutic taping In Hed, Neck and Orofacjal Disorders – kinesiotaping logopedyczny,

- regulatory funkcji MFS,

- terapia miofunkcjonalna,

 

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 1. Ustalanie celów terapii logopedycznej dyzartrii oraz wyznaczanie strategii postępowania terapeutycznego.
 2. Układanie pacjenta z hipertonią i hipotonią mięśniową w pozycji siedzącej i leżącej do ćwiczeń logopedycznych, oddechowych oraz do karmienia i pojenia – zapewnienie warunków do prawidłowej koordynacji mięśni fonacyjno – oddechowych i wspieranie prawidłowej pracy mięśni kompleksu oro – facjalnego.
 3. Metody terapii dyzartrii:
 • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • ćwiczenia artykulacyjne i prozodyczne
 • techniki relaksacyjne
 • zastosowanie AAC
 • produkty medyczne mogące ułatwić terapię logopedyczną i codzienne funkcjonowanie pacjenta z dyzartrią.

Szkolenie wspierane własnym materiałem filmowym i dydaktycznym.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }