Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Badania słuchu w logopedii. Odczytywanie i interpretacja wyników badań słuchu w praktyce.

Prowadzący:
mgr Aleksandra Stojak
Informacje o prowadzącym:
protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.
Termin:
2018-12-08
Godziny zajęć:
09:00-15:00 (8h dydaktycznych)
Miejsce:
Lublin
Cena:
350 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy na temat rodzajów uszkodzeń słuchu u dzieci oraz dostępnych badań słuchu a także doskonalenie umiejętności prowadzenia terapii dziecka z uszkodzonym słuchem.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, pedagodzy, terapeuci, rodzice.

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, lok. 6

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 listopada.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

9.00 - 9.15 - Powitanie
9.15 -11.00

Fizjologia narządu słuchu.
Rodzaje i stopnie niedosłuchów.
Lokalizacja niedosłuchów na schemacie ucha.
Rozwój reakcji słuchowych u dzieci - siatka rozwojowa.

11.00 -11.20 - przerwa kawowa
11.20-12.30

Klasyfikacje niedosłuchów – dostępna terminologia audiologiczno-logopedyczna.
Etiologia uszkodzeń w poszczególnych rodzajach niedosłuchów.
Niedosłuchy w zespołach genetycznych.
Praktyczny podział badań słuchu u dzieci.

12.30 - 13.30

Omówienie dostępnych badań słuchu u dzieci: rodzaje, wyniki (siatki, audiogramy, fale), normy.
Filmy diagnostyczne - jak wyglądają poszczególne badania słuchu u dzieci. Przygotowanie dziecka, inwazyjność badania.
Na jakie badanie należy skierować dziecko w poszczególnych trudnościach rozwojowych? - umiejętność doboru badania słuchu do konkretnego przypadku dziecka.

13.30 - 15.00 – WARSZTATY

Odczytywanie audiogramów, tympanogramów, interpretacja wyników badań w ujęciu logopedycznym.
Dalsze postępowanie terapeutyczne w zależności od wyniku badania słuchu u dziecka.

15.00 – Rozdanie certyfikatów i zakończenie

Harmonogram szkoleń Załóż konto }