Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Bilingwizm - jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? Warsztaty dla nauczycieli dzieci dwujęzycznych i logopedów.

Prowadzący:
dr Aneta Nott-Bower
Informacje o prowadzącym:
absolwentka logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Wieloletnia badaczka dwujęzyczności. Jako logopeda pracuje z dziećmi dwujęzycznymi z Wielkiej Brytanii oraz z innych krajów. Prowadzi szkolenia dotyczące dwujęzyczności dla rodziców, nauczycieli oraz logopedów dzieci dwujęzycznych w różnych krajach Europy. Opracowuje własne materiały do nauczania języka polskiego u dzieci dwujęzycznych. Tworzy stronę internetową bilingualhouse.com w całości poświęconą dwujęzycznemu wychowaniu i edukacji. Prywatnie matka dwojga dzieci dwujęzycznych.
Termin:
2019-02-23
Godziny zajęć:
10:00-16:30
Miejsce:
Warszawa
Cena:
480 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu dwujęzyczności w aspekcie logopedycznym i pedagogicznym. Prezentacja praktycznych sposobów wykorzystania tej wiedzy podczas planowania zajęć oraz w kontaktach z rodzicami dzieci dwujęzycznych.
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy i logopedzi

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Warszawa

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 09 lutego 2019 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Dwujęzyczność kiedyś i dziś.

 • mity dotyczące dwujęzyczności
 • integracja a asymilacja - zróżnicowanie postaw społecznych wobec dwujęzyczności w różnych krajach

2. Strategie dwujęzycznego wychowania i wspomagania dwujęzycznego rozwoju w środowisku rodzinnymi i szkolnym.

 • określanie i kształtowanie dominacji językowej u dziecka dwujęzycznego
 • postępowanie wobec błędów językowych i mieszania systemów językowych

3. Przebieg rozwoju mowy u dzieci dwujęzycznych.

 • rozwój komunikacji przy symultanicznym przyswajaniu dwóch lub większej liczby języków
 • stadia przyswajania drugiego języka u dzieci początkowo jednojęzycznych

4. Wpływ dwujęzyczności na rozwój dziecka.

 • korzyści poznawcze i warunki ich uzyskania
 • trudności związane z dwujęzycznością

5. Profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadkach zaburzeń mowy najczęściej występujących u dzieci dwujęzycznych.

 • różnicowanie zaburzeń mowy o podłożu anatomiczno funkcjonalnym i problemów wynikających z przenikania się systemów językowych u dziecka dwujęzycznego
 • kształtowanie priorytetów w terapii logopedycznej dziecka dwujęzycznego

6. Wyzwania w nauczaniu oraz terapii logopedycznej u dzieci dwujęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniemdzieci powracających.

 • strategie ułatwiające adaptację dziecka dwujęzycznego w nowym środowisku
 • sposoby na pracę w grupie o zróżnicowanym poziomie kompetencji w języku polskim

7. Wpływ czynników kulturowych na pracę z dzieckiem dwujęzycznym i oraz na współpracę z jego rodziną.

 • rola dwukulturowości w podtrzymaniu i rozwijaniu dwujęzyczności
Harmonogram szkoleń Załóż konto }