Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ 18.09

Prowadzący:
mgr Agata Gładowicz-Bojarska
Informacje o prowadzącym:
neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Od 14 lat pracuje jako logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Inicjatorka i prowadząca spotkania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Autorka/współautorka warsztatów „Kiedy do logopedy”, „W co się bawić?” , „Dorosły wobec dziecięcej zabawy” oraz „Stymulowanie rozwoju mowy dziecka”. Prowadzi szkolenia dla logopedów z zakresu wywoływania głosek oraz opóźnionego rozwoju mowy. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nauczyciel akademicki - prowadzi zajęcia ze studentami w ramach podyplomowych studiów logopedycznych.
Termin:
2018-10-20
Godziny zajęć:
09:30-17:30 (10h dydaktycznych)
ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ 18.09
Miejsce:
Warszawa
Cena:
370 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz nabycie umiejętności kreatywnego postępowania w pracy.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 15-25

Miejsce: Warszawa, CSK Jupiter ul. Towarowa 22

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 06 października.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 I. Część teoretyczna
 1. O.R.M. – zakres pojęcia.
 2. Prawidłowy rozwój mowy jako inspiracja do prowadzenia terapii.
 3. Opóźniony rozwój mowy w świetle zaburzeń integracji sensorycznej.
 4. Psychologiczne i pedagogiczne skutki O.R.M. 
 5. Metody i techniki wspomagające terapię.
 6. Program Learning Language and Loving It.

II. Część praktyczna

 1. Diagnoza.
 2. Obszary jakie rozwijamy w terapii dziecka z O.R.M. Przykłady zabaw na pracę w każdym obszarze z uwzględnieniem oddziaływań 1:1 i w małych grupach. (W tym: wzbogacanie słownictwa biernego; wzbogacanie słownictwa czynnego - od samogłosek do wyrazów wielosylabowych; zabawy kształtujące prawidłową odmianę części mowy; modelowanie zdań; ćwiczenia fluencji słownej; zabawy doskonalące motorykę małą i dużą we współdziałaniu z mówieniem; ćwiczenia percepcji, pamięci i uwagi słuchowej)
 3. Jak budować atrakcyjne zajęcia w pracy z małym dzieckiem.
 4. W co się bawić? Inspiracje dla rodziców.
 5. Postępowanie logopedyczne - wskazówki dla rodzicow i terapeutów.
 6. Jak aktywizować dziecko z ORM podczas występów w przedszkolu.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }