Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Szczecin: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

Prowadzący:
dr Mieczysław Chęciek, Edwin Bazański
Informacje o prowadzącym:
dr n.hum. Mieczysław Chęciek – specj. neurologopeda (www.jakanie-terapia.pl);
współprowadzenie: Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog
Termin:
2018-09-15
do 2018-09-16
Godziny zajęć:
sobota: 09:00-19:00, niedziela: 09:00-16:00 (20h dydaktycznych)
Miejsce:
Szczecin
Cena:
700 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z metodyką diagnozy i terapii osób jąkających się.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, inni zainteresowani

Liczba miejsc: 20-25

Miejsce szkolenia: Szczecin, ul. Małopolska 23 (Hotel Focus)
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 250 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 01 września 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

1. Podstawy diagnozy jąkania wczesnodziecięcego (pierwotnego) i jąkania chronicznego (wtórnego) z uwzględnieniem Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania M. Chęćka, Kwestionariusza Niepłynności Mówienia i Logofobii oraz Zaburzeń Płynności Mówienia Z. Tarkowskiego, a także Próby Sylabowej do Oceny Niepłynności Mówienia Z. Kurkowskiego i Diagnozy Jąkania u Dzieci w Wieku Przedszkolnym K. Węsierskiej i B. Jeziorczak (analiza praktyczna).
2. Diagnoza różnicowa rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego.
3. Diagnoza różnicowa jąkania i giełkotu.
4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.
5. Omówienie niektórych scenariuszy sesji terapeutycznych programu.
6. Przepracowanie na sobie niektórych ćwiczeń zawartych w programie.
7. Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi technikami terapeutycznymi w przypadku giełkotu i innych niepłynności mówienia.
8. Podkreślenie roli kontraktu terapeutycznego zawieranego z pacjentem i jego rodziną oraz realizacji treści w nim podkreślanych.
9. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć diagnostycznych oraz terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (nagrania oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).
10. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania).
11. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).

Harmonogram szkoleń Załóż konto }