Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Zielona Góra: Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie. ABC początkującego logopedy

Prowadzący:
mgr Sylwia Zasada
Informacje o prowadzącym:
trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie
Termin:
2018-10-07
Godziny zajęć:
8:00-12:00 (5h dydaktycznych)
Miejsce:
Zielona Góra
Cena:
120 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji spółgłosek i samogłosek
Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje spółgłoski i samogłoski
Grupa docelowa:
Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Miejsce szkolenia: Zielona Góra, Hotel Forrest ul. Głogowska 4a

Liczba osób: 15-20

 

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą lusterek oraz nożyczek.

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 września.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 1. Rodzaje zaburzeń samogłosek i spółgłosek
 2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii:
  1. głosek tylnojęzykowych (k, g, ch, k’, g’, ch’)
  2. głosek dwuwargowych (p, b, m, p’, b’, m’)
  3. głosek wargowo-zębowych (w, f, w’, f’)
  4. terapii głosek przedniojęzykowo-zębowych (t, d, n)
  5.  samogłosek ustnych i nosowych
 3. Propozycje autorskich scenariuszy zajęć
 4. Przykładowe pomoce do terapii zaburzeń omawianych spółgłosek i samogłosek
Harmonogram szkoleń Załóż konto }