Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Warszawa: Warsztat II stopnia (praktyczny): Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

Prowadzący:
dr Mieczysław Chęciek, Edwin Bazański
Informacje o prowadzącym:
dr n.hum. Mieczysław Chęciek – specj. neurologopeda (www.jakanie-terapia.pl);
współprowadzenie: Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog
Termin:
2018-05-19
do 2018-05-20
Godziny zajęć:
sobota: 09:00-19:00, niedziela: 09:00-16:00 (20h dydaktycznych)
Miejsce:
Warszawa
Cena:
700 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z metodyką diagnozy i terapii osób jąkających się.
Grupa docelowa:
Warsztat przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I stopień (wyjątkowo: absolwenci Podyplomowego Studium Neurologopedii SWPS w W-wie). Na warsztat należy zabrać z sobą materiały przekazane na wcześniejszym szkoleniu.

Warsztat przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które ukończyły I stopień (wyjątkowo: absolwenci Podyplomowego Studium Neurologopedii SWPS w W-wie). Na warsztat należy zabrać z sobą materiały przekazane na wcześniejszym szkoleniu.

 

Liczba miejsc: 20-25

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Towarowa 22 (CSK Jupiter)

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 250 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 05 maja 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

Wykorzystanie wyników diagnozy jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w planowaniu programu terapeutycznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Zawarcie kontraktu terapeutycznego z rodziną / osobami wspierającymi proces terapii pacjenta.
3. Praktyczne omówienie niektórych programów terapeutycznych polskich i zagranicznych.
4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się M. Chęćka.
5. Praktyczne zapoznanie słuchaczy z niektórymi scenariuszami sesji terapeutycznych powyższego i innych programów – uczenie się opracowywania scenariuszy do sesji indywidualnych i grupowych.
6. Przepracowanie na sobie niektórych technik terapeutycznych zawartych w programach, w tym m.in. Techniki Przedłużonego Mówienia, Techniki Delikatnego Startu Mowy, Psychodramy, Wizualizacji (i innych technik psychoterapeutycznych), Metody „Echo”, Socjoterapii i „Odczulania”, Technik oddechowych itp.
7. Praktyczna prezentacja wartości prowadzonej terapii przez zespół specjalistów, np. logopeda – specjalista wz. emisji głosu, jąkania i psycholog; logopeda, psycholog i pedagog specjalny itp.
8. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (na płytach DVD oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).
9. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania na płytach DVD) – komentarz praktyczny, porównanie z programami stosowanymi w Polsce.
10. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się: dzieci, młodzieży i dorosłych (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).
11. Dyskusja podsumowująca warsztaty i potwierdzająca zdobycie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie prowadzenia terapii z osobami z zaburzeniami płynności mówienia.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }