Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Mielec: Afazja - dzieci. Niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci. Diagnoza i terapia

Prowadzący:
mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, mgr Anna Paluch
Informacje o prowadzącym:
mgr Elżbieta Drewniak-Wołosz, psycholog, neurologopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej
mgr Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej
Termin:
2018-02-24
do 2018-02-25
Godziny zajęć:
Sobota 9.30 – 18.00, niedziela 9.00 – 14.00
Cena:
510 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie ze sposobami diagnozowania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie. Przybliżenie form terapii.
Grupa docelowa:
Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele pracujący z dziećmi z tego typu zaburzeniami, studenci logopedii

Liczba miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Mielec, Hostel Premium ul. Racławicka 6

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 150 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 lutego.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 1. Omówienie problemów związanych z terminologią
 • uzasadnienie wyboru stosowanych terminów
 • uzasadnienie wykluczenia terminów nieadekwatnych do istoty zaburzenia
 • dyskusja
 1. Problemy związane z diagnozą
 • różnicowanie niedokształcenia mowy o typie afazji w stosunku do innych podobnych zaburzeń rozwojowych
 • sposób przeprowadzania diagnozy
 • wyodrębnienie istotnych kryteriów diagnostycznych
 1. Opis zaburzenia od strony językoznawczej i psychologicznej
 • rodzaje niedokształcenia mowy, charakterystyka dzieci
 • omówienie zaburzonych mechanizmów mowy
 • analiza przykładów, zajęcia warsztatowe
 1. Prezentacje  materiałów filmowych,  przykładowych opinii logopedycznych o dzieciach.
 1. Terapia
 • zasady terapii
 • sposoby prowadzenia terapii
 • wykorzystywane w terapii metody
 • przykłady ćwiczeń
 1. Wspólne podsumowanie – wnioski.

 

Harmonogram szkoleń Załóż konto }