Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Białystok: Afazja - dorośli, moduł II: Afazja - trudności diagnostyczne, terapia pacjentów z afazją. Agnozje. Analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne.

Prowadzący:
mgr Marlena Puchowska
Informacje o prowadzącym:
neurologopeda, specj. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Jest autorką klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, wielu publikacji i wystąpień w zakresie afazjologii. Organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty modułowe dla logopedów.
Termin:
2018-04-07
Godziny zajęć:
08:00-19:00 (13h dydaktycznych)
Miejsce:
Białystok
Cena:
490 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Przybliżenie problematyki udaru mózgu i konsekwencji. Przedstawienie podejścia klinicznego i logopedycznego do problemu afazji. Ukazanie trudności diagnostycznych oraz najczęściej popełnianych błędów w diagnozowaniu afazji.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii.

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1(T-matic Grupa Computer Plus)

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić na 12 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 marca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 1. Dynamika afazji w ostrym okresie udaru.
 2. Neuroobrazowanie i badania dodatkowe w diagnostyce pacjenta z afazją - interpretacja badań.
 3. Problemy diagnostyczne.
 4. Zaburzenia mowy w uszkodzeniach móżdżku.
 5. Zespół zamknięcia - wprowadzenie terapii komunikacji alternatywnej.
 6. Przemijająca niepamięć TGA.
 7. Zaburzenia gnozji.
 8. Anozognozja.
 9. Neglect syndrom - zespół pomijania stronnego.
 10. Agnozja czy hemianopsja?
 11. Problemy diagnozy neurologopedycznej.
 12. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 13. Skale testy do badania afazji. Skala SODA.
 14. Algorytm postępowania logopedycznego.
 15. Postępowanie z chorym w przypadku afazji całkowitej.
 16. Postępowanie z chorym w przypadku afazji sensorycznej, motorycznej oraz amnestycznej.
 17. 'Czysta głuchota' słów.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }