Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Białystok: Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych.

Prowadzący:
dr Monika Łuszczuk
Informacje o prowadzącym:
Pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.
Termin:
2018-06-16
Godziny zajęć:
09:00 – 16:00 (8h dydaktycznych)
Miejsce:
Białystok
Cena:
320 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat ortodoncji i norm zgryzowych oraz doskonalenie umiejętności usprawniania wymowy osób z wadą zgryzu.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii.

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Białystok, ul. Malmeda 1(T-matic Grupa Computer Plus)

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 02 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do ortodoncji. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
  2. Zagadnienia rozwojowe. Obraz zewnątrz- i wewnątrzustny w poszczególnych okresach rozwojowych.
  3. Norma zgryzowa czyli zgryz ortognatyczny. Cechy zgryzu prawidłowego w uzębieniu mlecznym i stałym.
  4. Podstawy diagnozy ortodontycznej: klasy Angle’a, klasy Bauma, klasy kłowe, płaszczyzny przestrzenne, nagryz pionowy i poziomy.
  5. Harmonijne rysy twarzy. Sposób oceny twarzy z profilu i en face. Kierunki i tendencje wzrostu twarzy.
  6. Etiologia zaburzeń w budowie i czynności narządu żucia.
  7. Klasyfikacja wad zgryzu – charakterystyka zaburzeń.
  8. Nieprawidłowości zębowe.
  9. Wady gnatyczne i inne anomalie w budowie narządu żucia.
  10. Wady zgryzu a wady wymowy. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy u osób z wadą zgryzu.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }