Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Łódź: Afazja - dorośli, moduł I: Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia, analiza przypadków, warsztaty neurologopedyczne.

Prowadzący:
mgr Marlena Puchowska
Informacje o prowadzącym:
neurologopeda, specj. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Jest autorką klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA, wielu publikacji i wystąpień w zakresie afazjologii. Organizuje cykliczne szkolenia i warsztaty modułowe dla logopedów.
Termin:
2018-06-16
Godziny zajęć:
sobota 08:00-19:00 (13h dydaktycznych)
Miejsce:
Łódź
Cena:
580 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Przybliżenie problematyki udaru mózgu i konsekwencji. Przedstawienie podejścia klinicznego i logopedycznego do problemu afazji. Ukazanie trudności diagnostycznych oraz najczęściej popełnianych błędów w diagnozowaniu afazji.
Grupa docelowa:
Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące z dorosłymi z tego typu zaburzeniami, studenci logopedii

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Wolności 12/201 (Creator)

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 02 czerwca 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

MODUŁ M1 - program szkolenia:

 1. Etiologia udaru mózgu.
 2. Rodzaje udarów, czynniki ryzyka.
 3. Postępowanie we wczesnym okresie udaru.
 4. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze.
 5. Interpretacja badań neuroobrazowych z punktu widzenia logopedy.
 6. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym.
 7. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji.
 8. Skale i testy do badania afazji.
 9. Badanie afazji we wczesnych okresie zachorowania.
 10. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach choroby.
 11. Badanie autorską skalą SODA - omówienie skali i sposób badania.
 12. Terapia afazji z wykorzystaniem multimedialnych programów terapeutycznych.
 13. Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją – materiał filmowy.
 14. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 15. Algorytm postępowania logopedycznego.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }