Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Wrocław: Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne

Prowadzący:
mgr Marta Baj-Lieder
Informacje o prowadzącym:
Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala. Członek Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej SISM oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Termin:
2018-07-08
Godziny zajęć:
9:00-12:30 (4h dydaktyczne)
Miejsce:
Wrocław
Cena:
280 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z rozwojem narządów oraz z przyczynami nadmiernego ślinienia się.
Zapoznanie z technikami terapeutycznymi oraz ćwiczenia praktyczne.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, psycholodzy, terapeuci, wszyscy zainteresowani

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Rozwój ślinianek

  2. Skład i funkcje  śliny

  3. Rozwój kontroli ślinienia się

  4. Kiedy mówimy o nadmiernym ślinieniu się?

  5. Przyczyny nadmiernego ślinienia się

  6. Techniki terapeutyczne

  7. Ćwiczenia praktyczne

  8. Dyskusja/pytania

Harmonogram szkoleń Załóż konto }