Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Wrocław: Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym

Prowadzący:
mgr Marta Baj-Lieder
Informacje o prowadzącym:
Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala. Członek Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej SISM oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.
Termin:
2018-07-07
Godziny zajęć:
10:00 - 16:30
LISTA REZERWOWA OD 19.06
Miejsce:
Wrocław
Cena:
340 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, psycholodzy, terapeuci, wszyscy zainteresowani

Ilość miejsc: 15-20

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17

 

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 czerwca.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 1. Posiłek - doświadczenia płynące z przyjmowania pokarmów, fundamenty

 2. Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię.

 3. Wybiórczość pokarmowa- definicja, konsekwencje

 4. Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem

 5. Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków a integracją sensoryczną

 6. Trudności pokarmowe - pierwsze sygnały

 7. Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensoryczno-motorycznych

 8. Sensoryczna awersja pokarmowa - sygnały alarmowe

 9. Sensoryczna awersja pokarmowa - charakterystyka

 10. Sekwencje sensoryczno-motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych

 11. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- sygnały alarmowe

 12. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- charakterystyka

 13. Diagnoza - podejście interdyscyplinarne

 14. Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym - interwencja, terapia

 15. Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym - interwencja, terapia

 16. Charakterystyka programu STEP + Food Chaining

 17. Zasady rozszerzania diety

 18. Interdyscyplinarne podejście do terapii

 19. Dyskusja/Pytania

Harmonogram szkoleń Załóż konto }