Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Toruń: Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący). ABC początkującego logopedy

Prowadzący:
mgr Sylwia Zasada
Informacje o prowadzącym:
trener, logopeda, specjalista emisji głosu, nauczyciel języka polskiego; ukończyła studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa – zainteresowania badawcze: język dziecka; posiada Certified International Associate Trainer – potwierdzający kwalifikacje trenerskie; ponadto ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności logopedyczne i nauczycielskie
Termin:
2018-09-08
Godziny zajęć:
13:15-17:15 (5h dydaktycznych)
Miejsce:
Toruń
Cena:
160 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Uczestnicy nabędą umiejętność diagnozy wadliwej realizacji głosek dentalizowanych Uczestnicy nabędą praktyczną umiejętność pracy z dzieckiem, które wadliwie realizuje głoski detalizowane
Grupa docelowa:
Początkujący logopedzi, studenci logopedii, logopedzi z doświadczeniem, pragnący usystematyzować swoją wiedzę

Uczestnicy są proszeni o zabranie ze sobą lusterek oraz nożyczek

 

Miejsce szkolenia: Toruń, ul. Łazienna 24/2 (I piętro)

Liczba osób: 15-20

Przy zapisie na 3 szkolenia z cyklu 'ABC początkującego logopedy' obowiązuje zniżka w wysokości 30 zł, przy zapisie na 4 szkolenia - 40 zł.

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 60 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 23 sierpnia.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Rodzaje zaburzeń głosek dentalizowanych
  2. Metodyka postępowania logopedycznego w terapii głosek szeregu:
    1. szumiącego (sz, ż, cz, dż)
    2. ciszącego (ś, ź, ć, dź)
    3. syczącego (s, z, c, dz)
  3. Propozycje autorskich scenariuszy zajęć
  4. Przykładowe pomoce do terapii zaburzeń głosek dentalizowanych
Harmonogram szkoleń Załóż konto }