Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Katowice: Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej

Prowadzący:
mgr Agnieszka Dziedzic
Informacje o prowadzącym:
pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Odbyła 6-cio miesięczny staż naukowo-dydaktyczny w Poliklinice SUVAG, w której powstała metoda werbo-tonalna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem elemetów metody werbo-tonalnej.
Termin:
2018-04-08
Godziny zajęć:
09:00-15:45
Miejsce:
Katowice
Cena:
340 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy na temat metod i strategii w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi, audiolodzy, surdologopedzi

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Katowice Business Center, Staromiejska 2/7

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 24 marca 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

 

1. Rozwój funkcji słuchowych. Deprywacja słuchowa.
2. Niedosłuch – aspekt medyczny, logopedyczny i pedagogiczny.
3. Uszkodzenia jednostronne i ich konsekwencje w rozwoju językowym.
4. Typologie uszkodzeń narządu słuchu: aspekt medyczny i logopedyczny.
5. Uszkodzenia narządu słuchu
6. Wywiad surdologopedyczny.
7. Funkcjonalna diagnoza surdologopedyczna.
8. Rozwój mowy i zaburzenia mowy u dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu.
9. Wychowanie słuchowe czy wychowanie słuchowo-językowe? Trening słuchowy.
10. Metody i strategie w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu.
11. Komunikacja alternatywna i wspomagająca.
12. Naturalne języki migowe a system językowo-migowy.
13. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej. Założenia teoretyczne metody.
14. Karta Oceny Zachowań Komunikacyjnych (KOZK) i Karta Samooceny Umiejętności Komunikacyjnych (KSUK).
15. CAPD – charakterystyka zaburzenia, diagnostyka i przedstawienie wybranych metod terapii.
16. Przedstawienie wybranych pomocy logopedycznych i materiałów dydaktycznych.
17. Dyskusja.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }