Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Katowice: Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka z Zespołem Downa

Prowadzący:
Magdalena Putyra, Joanna Kozłowska
Informacje o prowadzącym:
Magdalena Putyra - neurologopeda dziecięcy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, certyfikowany międzynarodowy terapeuta koncepcji Castillo Moralesa. Instruktor masażu Shantala Special Care, terapeuta indywidualnej stymulacji słuchu Johansena oraz terapeuta pozycji oralnej OPT. Pracownik Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku –Białej. Uczestnik bardzo wielu konferencji i szkoleń z zakresu wspierania rozwoju dzieci. Współzałożyciel Stowarzyszenia dla Rodziców i Dzieci z Zespołem Downa WIELKIE SERCE w Bielsku-Białej.

Joanna Kozłowska – fizjoterapeuta, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath. Tyflopedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog. Pracownik zespołów wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania w Szkole Specjalnej w Cieszynie oraz w przedszkolu specjalnym.
Termin:
2018-03-03
Godziny zajęć:
9.00-17.00 (10 godzin dydaktycznych)
Miejsce:
Katowice
Cena:
380 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Charakterystyka zespołu Downa. Diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci z zespołem Downa. Praktyka własna.
Grupa docelowa:
Studenci, rodzice, logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, opiekunowie ośrodków społecznych

Liczba miejsc: 15-20

Miejsce: Katowice Business Center, Staromiejska 2/7

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 lutego.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Podstawy genetyczne zespołu Downa.
  2. Charakterystyka cech somatycznych.
  3. Wady wrodzone i towarzyszące.
  4. Suplementacja, zdrowe odżywianie - po co?
  5. Prawidłowa pielęgnacja jako forma wspomagania rozwoju dziecka z obniżonym napięciem mięśniowym.
  6. Diagnoza rozwoju psychoruchowego-przegląd metod badawczych.
  7. Stymulacja rozwoju mowy od okresu niemowlęcego do szkolnego.
  8. Problemy okresu dojrzewania.
  9. Współpraca z rodzicami/opiekunami.
  10. Praktyka własna.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }