Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej.

Prowadzący:
dr Marta Wysocka
Informacje o prowadzącym:
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, logopedii. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła filologię polską na UMCS, podyplomowe studia w zakresie logorytmki na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz w zakresie emisji głosu na UMCS. W pracy badawczej i praktyce logopedycznej zajmuje się związkami mowy i muzyki, prozodią mowy, wykorzystaniem muzyki w terapii logopedycznej i stymulacji rozwoju mowy, emisją głosu oraz techniką i estetyką mówienia.
Termin:
2018-04-07
do 2018-04-08
Godziny zajęć:
sobota 09:00-17:00, niedziela 09:00-13:00
Miejsce:
Lublin
Cena:
400 zł (350 zł studenci)
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania.
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuci (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi), studenci

Miejsce szkolenia: Lublin, Instytut Edukacji Logopedycznej, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A

Liczba osób: 15-20

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą część kwoty należy opłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 lutego.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

  1. Logorytmika: charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
  2. Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje (ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, ćwiczenia kształcące poczucie metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne, ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych).
  3. Logorytmika jako forma kinezyterapii.
  4. Metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.
  5. Piosenka i zrytmizowany tekst w terapii i profilaktyce logopedycznej.
  6. Kształtowanie odbioru i ekspresji prozodii mowy z wykorzystaniem muzyki.
  7. Kryteria doboru muzyki wykorzystywanej w terapii i profilaktyce logopedycznej.
  8. Obserwacja i omówienie nagrań pacjentów uczestniczących w zajęciach logorytmicznych.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }