Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Zielona Góra: Mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii.

Prowadzący:
mgr Maria Bystrzanowska
Informacje o prowadzącym:
logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od ponad 20 lat pracuje jako logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. Jako praktyk od kilku lat prowadzi skuteczną terapię dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz wspiera ich rodziny. Uczestnik warsztatów dotyczących tego zaburzenia, prowadzonych przez Maggie Johnson – współautorkę książki pod tytułem ,,The Selective Mutism Resurce Manual”. Posiada dużą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie w prowadzeniu konferencji, szkoleń i warsztatów poświęconych mutyzmowi wybiórczemu. Jest autorką wydanej w czerwcu 2017 r. książki pod tytułem ,,Mutyzm wybiórczy – Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów”.
Termin:
2018-03-03
Godziny zajęć:
sobota 10:00-16:00 (7h dydaktycznych)
Miejsce:
Zielona Góra
Cena:
290 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do komunikowania się z dziećmi z mutyzmem wybiórczym. Poznanie istoty i objawów zaburzenia, sposobów diagnozowania oraz konkretnych metod przydatnych w terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym.
Grupa docelowa:
Logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci oraz inne osoby zainteresowane.

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Zielona Góra, Hotel Amadeus ul. Jedności 87

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 lutego 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

1. Mutyzm wybiórczy, jako zaburzenie lękowe

 • istota, przyczyny i objawy zaburzenia
 • sytuacja dziecka z MW w przedszkolu, szkole i w domu

2. Diagnoza mutyzmu wybiórczego

 • klasyfikacja ICD-10, DSM-V
 • współistniejące zaburzenia i diagnostyka różnicowa
 • kto, gdzie i jak powinien diagnozować MW
 • trudności diagnostyczne

3. Zasady, sposoby i metody wspierania dziecka w pokonywaniu mutyzmu wybiórczego

 • rola specjalistów, rodziców i nauczycieli w terapii dziecka z MW
 • rodzaje oddziaływań i metody terapii
 • generalizacja mowy

4. Warsztaty:

 • planowanie terapii z wykorzystaniem metody „małych kroków” (sliding in formalny i nieformalny)
 • ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metody „od chóru do solo”

5. Pytania i odpowiedzi.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }