Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Łódź: Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

Prowadzący:
mgr Agnieszka Dziedzic
Informacje o prowadzącym:
pedagog specjalny, logopeda-audiolog. Odbyła 6-cio miesięczny staż naukowo-dydaktyczny w Poliklinice SUVAG, w której powstała metoda werbo-tonalna. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji z wykorzystaniem elemetów metody werbo-tonalnej.
Termin:
2018-04-21
do 2018-04-22
Godziny zajęć:
sobota 09:00-17:30, niedziela 09:30-14:00 (15 h dydaktycznych)
Miejsce:
Łódź
Cena:
420 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z założeniami oraz technikami metody verbo-tonalnej
Grupa docelowa:
Logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych, powszechnych, specjalnych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz rodzice dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami w komunikacji językowej, Rady Pedagogiczne przedszkoli i szkół podstawowych.

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Łódź, Plac Wolności 12/201 (Creator)

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 07 kwietnia 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

1. Historia metody, biogram Petara Guberiny.

2. Poliklinika SUVAG - informacje dotyczące funkcjonowania placówki.

3. Założenia teoretyczne metody werbo-tonalnej.

4. Implikacje praktyczne w terapii logopedycznej: rytm ciała, rytm muzyczny, zabawy fonacyjne (wszystkie samogłoski i niektóre spółgłoski).

5. Prezentacja materiałów dydaktycznych przydatnych do terapii z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.

6. Propozycje ćwiczeń grupowych z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej.

7. Piktoramy jako element metody werbo-tonalnej.

8. Współpraca terapeutów z rodzicami.

Harmonogram szkoleń Załóż konto }