Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Masaż logopedyczny od podstaw - podejście praktyczne (zapisy na II grupę)

Prowadzący:
mgr Aleksandra Kaczyńska
Informacje o prowadzącym:
logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta taktylny. W obszarze jej zainteresowań terapeutycznych pozostają dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym okolicy orofacjalnej, trudnościami w obszarze motoryki ustno-twarzowej i trudnościami w karmieniu. Praca z dziećmi jest jej pasją życiową, a wyzwania rozwojowe przed którymi stają w życiu codziennym skłania ją do ciągłych poszukiwań strategii i rozwiązań terapeutycznych. Na co dzień prowadzi Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, współpracuje z prywatnymi ośrodkami rehabilitacji neurologicznej i działa jako konsultant fundacyjny.
Termin:
2018-04-28
Godziny zajęć:
I grupa 08:00-14:00 (nabór zamknięty) II grupa 14:15-20:15
Miejsce:
Lublin
Cena:
350 zł
Nabór:
trwa
Cel szkolenia:
Zapoznanie z technikami masażu logopedycznego oraz nabycie umiejętności poprawy motoryki artykulacyjnej u pacjentów poprzez zastosowanie go.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi

Liczba miejsc: 15 - 20

Miejsce szkolenia: Hotel 'Agit', ul. Wojciechowska 29

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 100 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600 pozostałą kwotę należy wpłacić po ustaleniu e-mailowym.

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 kwietnia 2018 r.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

  1. Co to jest masaż logopedyczny i kiedy możemy go zastosować?
  2. Jak przygotować się do przeprowadzenia masażu?
  3. Akcesoria niezbędne do masowania twarzy i okolicy orofacjalnej.
  4. Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w praktyce - rodzaje, dobór, zastosowanie.
  5. Masaż manualny twarzy i wnętrza jamy ustnej:
    - rodzaje technik masażu oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjenta,
    - masaż pacjenta z obniżonym i wzmożonym napięciem mięśniowym.
  6. Ćwiczenia praktyczne - jak wpłynąć masażem na poprawę motoryki artykulacyjnej?
Harmonogram szkoleń Załóż konto }