Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

Prowadzący:
dr n. hum. Mieczysław Chęciek, Edwin Bażański
Informacje o prowadzącym:
dr n. hum. Mieczysław Chęciek – specj. neurologopeda (www.jakanie-terapia.pl); współprowadzenie: Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog
Termin:
2017-10-28
do 2017-10-29
Godziny zajęć:
sobota: 09:00-19:00, niedziela: 09:00-16:00 (20h dydaktycznych)
Cena:
650 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie z metodyką diagnozy i terapii osób jąkających się.
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, inni zainteresowani

Liczba miejsc: 25-30

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6-7, II piętro

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 200 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 października.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

 1. Program:

  1. Podstawy diagnozy jąkania wczesnodziecięcego (pierwotnego) i jąkania chronicznego (wtórnego) z uwzględnieniem Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania M. Chęćka, Kwestionariusza Niepłynności Mówienia i Logofobii oraz Zaburzeń Płynności Mówienia Z. Tarkowskiego, a także Próby Sylabowej do Oceny Niepłynności Mówienia Z. Kurkowskiego (analiza praktyczna).

  2. Diagnoza różnicowa rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego.

  3. Diagnoza różnicowa jąkania i giełkotu.

  4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.

  5. Omówienie niektórych scenariuszy sesji terapeutycznych programu.

  6. Przepracowanie na sobie niektórych ćwiczeń zawartych w programie.

  7. Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi technikami terapeutycznymi w przypadku giełkotu i innych niepłynności mówienia.

  8. Podkreślenie roli kontraktu terapeutycznego zawieranego z pacjentem i jego rodziną oraz realizacji treści w nim podkreślanych.

  9. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć diagnostycznych oraz terapeutycznych

  (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (nagrania oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).

  10. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania).

  11. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).

   

   

  Uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia oraz obszerny pakiet materiałów pomocowych do diagnozy i terapii.

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }