Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Kraków: Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii. Moduł podstawowy

Prowadzący:
dr Aleksandra Łada
Informacje o prowadzącym:
Neurologopeda kliniczny, specjalista NDT SLT Senior Tutor, konsultant kliniczny
Termin:
2018-05-12
do 2018-05-13
Godziny zajęć:
sobota 09:00-15:30, niedziela 09:00-12:15 (12h dydaktycznych)
Miejsce:
Kraków
Cena:
720 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Programowanie terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.
Grupa docelowa:
Logopedzi, neurologopedzi

Liczba miejsc: 20-24

Miejsce szkolenia: Kraków

 
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy wpłacić 200 zł zaliczki w przeciągu 3 dni roboczych na konto:
33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 14 dni przed planowaną datą szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia.

 

Uczestników obowiązuje wygodny, sportowy strój.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Program szkolenia:

  1. Przygotowanie do samodzielnej diagnostyki neurologopedycznej i programowania terapii w obszarze zaburzeń funkcji oralnych u pacjentów z obciążonym wywiadem neurologicznym.
  2. Znajomość standardów postępowania diagnostycznego w zakresie obserwacji klinicznej, badania fizykalnego i funkcjonalnego aparatu oralnego
  3. Praktyczne prowadzenie diagnostyki orofacjalnej w oparciu o Test SMSE w świetle Koncepcji Neurorozwojowych
  4. Badanie Bazy Odruchowych Reakcji Oralnych oraz interpretacja uzyskanych wyników w kontekście GMFCS /Gross Motor Functional Classification Scale/ oraz ICD-10
  5. Przygotowanie do pracy w teamie specjalistycznym /medyczno – terapeutycznym/
  6. Praktyczna znajomość stosowania technik i wspomagań korygujących przebieg funkcji oralnych – żywienia, oddychania, fonacji, artykulacji /kontrola oralna, trakcje, techniki typu pressure, itp./
  7. Znajomość patomechanizmów ośrodkowych i gastroenterologicznych w zaburzeniach dysfagicznych oraz możliwości leczenia w tym zakresie /udział neurologopedy w postępowaniu terapeutycznym/.
  8. Dyskusja panelowa.
Harmonogram szkoleń Załóż konto }