Logopeda Lublin | Instytut Edukacji Logopedycznej - Instytut, dzięki specjalistom, których zatrudnia prowadzi szeroko rozumianą terapię wszelkich zaburzeń komunikacji.
« Powrót

Temat szkolenia Lublin: Zimowe inspiracje logopedyczne - propozycje autorskich scenariuszy zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prowadzący:
mgr Monika Wrzos
Informacje o prowadzącym:
doświadczony logopeda współpracujący w wieloma placówkami oświatowymi. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Instruktor i trener prowadzący różnorodne formy doskonalenia z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń mowy dla logopedów, nauczycieli i rodziców.
Termin:
2017-12-11
Godziny zajęć:
14:00 – 18:00 (5 godzin dydaktycznych)
Cena:
120 zł
Nabór:
zakończony
Cel szkolenia:
Zapoznanie uczestników ze sposobem organizacji i realizacji zajęć logopedycznych w systemie pracy jednym tematem, niezależnie od zaburzeń mowy; Zapoznanie uczestników z autorskimi scenariuszami zajęć o tematyce zimowej, mogących być inspiracją do tworzenia i realizacji własnych koncepcji terapeutycznych; Utrwalenie wiedzy na temat różnorodnych problemów logopedycznych uwzględnionych w prezentowanych scenariuszach zajęć; Rozwijanie kreatywności uczestników;
Grupa docelowa:
Logopedzi, studenci logopedii, nauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni oraz nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Każdy uczestnik otrzyma komplet gotowych scenariuszy zajęć zaprezentowanych podczas warsztatów  jednak ze względu na to, że większość środków dydaktycznych wykorzystanych podczas zajęć stanowią oryginalne pomoce DIY, warto zabrać aparat fotograficzny ;-)

 

Ilość miejsc: 12-16

Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A, II pietro, lok. 6-7

 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 50 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed terminem szkolenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 listopada.

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przed szkoleniem faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

PROGRAM:

1. Prezentacja autorskich  scenariuszy, gier logopedycznych oraz samodzielnie wykonanych środków dydaktycznych o tematyce zimowej,  które mogą znaleźć zastosowanie podczas indywidualnej terapii logopedycznej, zajęć w kilkuosobowych zespołach terapeutycznych oraz  w działaniach korekcyjno-kompensacyjnych. 

2. Omówienie scenariuszy z uwzględnieniem różnorodnych  problemów  logopedycznych.

3. Realizacja omówionych konspektów w formie warsztatowej z czynnym udziałem uczestników. 

Zapytaj logopedę Napisz do nas... Wyślij
Harmonogram szkoleń Załóż konto }